Aktualności

Projekt POIiŚ: Godziny dla mediów

22 czerwca 2022 r. po zmodernizowanym Muzeum Archeologicznym w Wiślicy przedstawicieli mediów oprowadziła Dyrekcja Muzeum Narodowego w Kielcach na czele z prof. dr hab. Robertem Kotowskim oraz kierownik oddziału Gabriela Kiełtyka-Sołtysiak. 
Projekt POIiŚ

 

Projekt Modernizacja Muzeum Archeologicznego w Wiślicy jako oddział Muzeum Narodowego w Kielcach wraz z otoczeniem w celu zabezpieczenia i ochrony unikatowych obiektów dziedzictwa narodowego realizowany w ramach projektu VIII osi Priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

 

projekt     Logo Ministerstwo Kultury i Województwo Świętokrzyskie

Fot. M. Stępnik/MNKi


Powrót