Aktualności

Konserwacja stropu ramowego

07.08 , 12:00

Niedawno zostały ukończone prace konserwatorskie w Drugim Pokoju Senatorskim. Przede wszystkim wykonano renowację stropu ramowego, wprowadzając w nim szereg istotnych zmian. Odświeżono kolory, a płaszczyzny listew zdobi teraz wić ornamentu. Kompozycja jednego z obrazów narożnych przedstawiająca alegorię żywiołu ognia zmieniła się niemal całkowicie. Zmianie uległ nawet tytuł z Pożaru Ławry Troickiej na Pożar Troi!

Najciekawsze aspekty związane z konserwacją stropu ramowego omówi na najbliższym spotkaniu z cyklu Niedziela w Muzeum Małgorzata Misztal, Główny Konserwator MNKi.

niedziela, 7 sierpnia 2022 r., godz. 12, Dawny Pałac Biskupów Krakowskich

 

Konserwacja stropu była elementem projektu Pałac w muzeum, Muzeum w Pałacu. Ochrona, zachowanie i udostępnienie na cele publiczne zabytków ruchomych i nieruchomych o znaczeniu ogólnopolskim realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, którego Muzeum Narodowe w Kielcach było beneficjentem. 

 

O PROJEKCIE

 


Powrót