Pałac w Muzeum. Muzeum w Pałacu

FE_POIS
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

Muzeum Narodowe w Kielcach jest beneficjentem projektu pn. Pałac w muzeum, Muzeum w Pałacu. Ochrona, zachowanie i udostępnienie na cele publiczne zabytków ruchomych i nieruchomych o znaczeniu ogólnopolskim realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Cel projektu: Zwiększenie wykorzystania potencjału Dawnego Pałacu Biskupów Krakowskich w Kielcach na rzecz wzrostu uczestnictwa społeczeństwa w kulturze, w tym osób niepełnosprawnych i wykluczonych

Wartość projektu: 21.559.772,02 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 85% wartości wydatków kwalifikowanych.

Dzięki projektowi przeprowadzimy konserwację malowideł ściennych w Izbie Stołowej Górnej; konserwację tkanin; konserwację stropu ramowego w II Pokoju Senatorskim wraz z pięcioma obrazami: Pożar Ławry Troickiej i personifikacje żywiołów (Ziemi, Powietrza, Wody i Ognia); wyremontujemy elewację budynków Pałacu Biskupów Krakowskich; zrekonstruujemy postaci posłów moskiewskich i szwedzkich na fasadzie wschodniej budynku.

Remont elewacji budynków Dawnego Pałacu Biskupów Krakowskich będzie obejmował  renowację detali architektonicznych, scalenie kolorystycznym tynków oraz częściowy remontem pokrycia dachowego z niezbędną wymianą obróbek blacharskich oraz montażem instalacji przeciwoblodzeniowej. Zamontowane zostaną instalacje zabezpieczające, a także zmodernizowana zostanie  Galeria Malarstwa Polskiego i Sztuki w Skrzydle Północnym Pałacu.

Liczymy na to, że dzięki restauracji, konserwacji i modernizacji bezcennych obiektów dziedzictwa kulturowego, będą nas Państwo jeszcze liczniej odwiedzali.

www.mapadotacji.gov.pl

 

Remont Pałacu cz.1 - GALERIA


Remont Pałacu cz.2 - GALERIA

 

Remont Pałacu cz.3 - GALERIA


Remont Pałacu cz.4 - GALERIA

 

Remont Pałacu cz.5 - GALERIA

 

UWAGA!

Muzeum Narodowe w Kielcach informuje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych, przy pomocy opracowanego i udostępnionego przez Instytucję Zarządzającą Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 narzędzia informatycznego umożliwiającego przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego.

W celu zapewnienia realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w sposób etyczny, jawny i przejrzysty, udostępniony został mechanizm umożliwiający sygnalizowanie podejrzeń wystąpienia nieprawidłowości, w tym nadużyć finansowych w projektach realizowanych w ramach programu. Mechanizm ten składa się z adresu e-mail (nadużycia.pois@mr.gov.pl) oraz dedykowanego dla POIiŚ formularza internetowego e-Nieprawidłowości (www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci). Poprzez mechanizm należy zgłaszać podejrzenia nieprawidłowości, które dotyczą projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, przedstawicieli instytucji w systemie realizacji PO IiŚ 2014-2020 lub podmiotów realizujących projekty.