Pałac w Muzeum. Muzeum w Pałacu

logotyp 

Muzeum Narodowe w Kielcach jest beneficjentem projektu pn. Pałac w muzeum, Muzeum w Pałacu. Ochrona, zachowanie i udostępnienie na cele publiczne zabytków ruchomych i nieruchomych o znaczeniu ogólnopolskim realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Cele i efekty projektu: Zwiększenie wykorzystania potencjału Dawnego Pałacu Biskupów Krakowskich w Kielcach na rzecz wzrostu uczestnictwa społeczeństwa w kulturze, w tym osób niepełnosprawnych i wykluczonych. Cel zostanie osiągnięty przez: 1. Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objetych wsparciem miejscach; 2. Liczba osób korzystających z obiektów objetych wsparciem; 3. udział projektu w odniesieniu do obszaru objętego programem rewitalizacji (100% w 2021);

Opis projektu: W ramach projektu przeprowadzone zostaną: 

 1. Remont elewacji budynków Dawnego Pałacu Biskupów Krakowskich z renowacją detali architektonicznych i rekonstrukcją postaci posłów moskiewskich i szwedzkich.
 2. Wykonanie nowoczesnych instalacji zabezpieczających: przeciwpożarowej i antywłamaniowej w budynku Dawnego Pałacu Biskupów Krakowskich
 3. Modernizacja Galerii Malarstwa Polskiego i Europejskiej Sztuki Zdobniczej  polegająca na zmianie aranżacji pomieszczeń zajmujących ekspozycję malarstwa i rzemiosła artystycznego w celu stworzenia nowej oferty edukacyjnej
 4. Roboty konserwatorskie we wnętrzach pałacu obejmujące: konserwacja unikatowego XVII-wiecznego stropu belkowego z plafonem Tomasza Dolabelli „Pożar Ławry Troickiej”, konserwacja fryzu portretowego, podstropowego w Izbie Stołowej Górnej w Dawnym Pałacu Biskupów Krakowskich w Kielcach, konserwacja dwóch tapiserii: Triumf Ateny i Bitwa nad Granikiem.

Wartość całkowita projektu: 21.559.772,02 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 85% wartości wydatków kwalifikowanych tj. 14 726 171,53 zł

Dofinansowanie projektu ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego: 15% wartości wydatków kwalifikowanych tj. 2 598 736,16 zł

 

Dotychczas zgodnie z harmonogramem przeprowadzono:

- Zakończone są prace pt. Wewnętrzne instalacje zabezpieczające w zespole budynków Dawnego Pałacu Biskupów Krakowskich w Kielcach, w tym etap robót obejmujący montaż, dostawę urządzeń, uruchomienie instalacji dla systemów SSWiN z ochroną indywidualną dzieł sztuki, systemu sygnalizacji pożaru SSP i systemu telewizji dozorowanej CCTV.

____________________________________________________________________________________________________

- Zakończone są prace związane z modernizacją Galerii Malarstwa Polskiego i Europejskiej Sztuki Zdobniczej, które obejmowały:

 • remont i przebudowę pomieszczeń sanitarnych i pomocniczych z przebudową kanalizacji sanitarnych
 • roboty budowlane zachowawcze w zakresie renowacji ścian i sufitów oraz częściowej wymiany okablowania z montażem ścianek ekspozycyjnych
 • kompleksowe, autorskie opracowanie kolorystyczne i materiałowe aranżacji wnętrz stałej ekspozycji

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA:
PRZYGOTOWANIA DO REMONTU - GALERIA ZDJĘĆ
REMONT GALERII - GALERIA ZDJĘĆ
OPRACOWANIE KOLORYSTYCZNE I MATERIAŁOWE - GALERIA ZDJĘĆ
OTWARCIE GALERII (15.10.2019) - GALERIA ZDJĘĆ
WNĘTRZA - GALERIA ZDJĘĆ
DOKUMENTACJA PROMOCJI - GALERIA ZDJĘĆ

FILMY:


FILM I

 

FILM II

 

____________________________________________________________________________________________________

- Kontynuowane są prace związane z remontem elewacji zespołu budynków Dawnego Pałacu Biskupów Krakowskich wraz z rekonstrukcją postaci posłów moskiewskich i szwedzkich na fasadzie wschodniej.

 • W 2018 roku, zrealizowano roboty budowlano-konserwatorskie na skrzydle północnym z łącznikiem bez prac konserwatorskich pod arkadami.
 • W 2019 roku prowadzono prace konserwatorsko-budowlane na elewacjach korpusu głównego z wieżami. Wykonano prace na elewacji zachodniej z wyłączeniem posadzki i schodów w loggi zachodniej. Prace trwają nadal (2020 rok).
 • Wykonano prace konserwatorsko-budowlane na wieży północno-zachodniej i południowo-zachodniej.
 • Wykonano prace konserwatorsko-budowlane na elewacji południowej korpusu głównego (bez konserwacji drzwi do Sanktuarium).
 • Wykonano prace konserwatorsko-budowlane na wieży północno-wschodniej o południowo-zachodniej.
 • Rozpoczęto prace konserwatorsko-budowlane na elewacji północnej korpusu głównego. Prace trwają nadal (2020).

Obecnie (2020 rok), trwają prace konserwatorsko-budowlane na skrzydle południowym z łącznikiem (na jego południowej i północnej elewacji)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA:
RENOWACJA ELEWACJI NA SKRZYDLE PÓŁNOCNYM - GALERIA ZDJĘĆ
ODTWORZENIE FIGUR POSŁÓW - GALERIA ZDJĘĆ
RENOWACJA ELEWACJI OD STRONY OGRODU WŁOSKIEGO - GALERIA ZDJĘĆ
RENOWACJA ELEWACJI WSCHODNIEJ KORPUSU GŁÓWNEGO - GALERIA ZDJĘĆ
RENOWACJA ELEWACJI WSCHODNIEJ KORPUSU GŁÓWNEGO CD. - GALERIA ZDJĘĆ
PREZENTACJA NOWEJ ELEWACJI OD STRONY OGRODU WŁOSKIEGO - GALERIA ZDJĘĆ
PRACE KONSERWATORSKO-BUDOWLANE NA SKRZYDLE POŁUDNIOWYM - GALERIA ZDJĘĆ 
PRACE KONSERWATORSKO-BUDOWLANE OD STRONY DZIEDZIŃCA - GALERIA ZDJĘĆ
RENOWACJA ELEWACJI WSCHODNIEJ KORPUSU GŁÓWNEGO - GALERIA ZDJĘĆ
DEMONTAŻ KAMIENNYCH BALUSTRAD - GALERIA ZDJĘĆ 
MONTAŻ PRÓBNY MODELI FIGUR POSŁÓW MOSKIEWISKICH I SZWEDZKICH - GALERIA ZDJĘĆ
MONTAŻ FIGUR POSŁÓW MOSKIEWSKICH I SZWEDZKICH - GALERIA ZDJĘĆ
KONTYNUACJA PRAC PRZY KAMIENNYCH BALUSTRADACH - GALERIA ZDJĘĆ
ZAKOŃCZENIE PRAC PRZY KAMIENNYCH BALUSTRADACH - GALERIA ZDJĘĆ

____________________________________________________________________________________________________

– Kontynuacja prac konserwatorskich w Dawnym Pałacu Biskupów Krakowskich: konserwacja malowideł ściennych w Izbie Stołowej Górnej, tkanin (Triumf Ateny oraz Bitwa pod Granikiem) oraz stropu ramowego w Drugim Pokoju Senatorskim – Pożar Ławry Troickiej z personifikacją żywiołów (Ziemi, Powietrza, Wody i Ognia).

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA:
PRZYGOTOWANIA DO REMONTU - GALERIA ZDJĘĆ
KONSERWACJA STROPU POŻAR ŁAWRY TROICKIEJ - GALERIA ZDJĘĆ
KONSERWACJA STROPU POŻAR ŁAWRY TROICKIEJ CD. - GALERIA ZDJĘĆ
ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE ORAZ RENOWACJA MALOWIDEŁ ŚCIENNYCH I STROPU RAMOWEGO- GALERIA ZDJĘĆ
KONSERWACJA TAPISERII - GALERIA ZDJĘĆ
KONSERWACJA MALOWIDEŁ ŚCIENNYCH ORAZ STROPU - GALERIA ZDJĘĆ
KONSERWACJA FRYZU PODSTROPOWEGO - GALERIA ZDJĘĆ
KONSERWACJA STROPU RAMOWEGO - GALERIA ZDJĘĆ
POWRÓT TAPISERII PO KONSERWACJI - GALERIA ZDJĘĆ
KONSERWACJA STROPU RAMOWEGO - GALERIA ZDJĘĆ
KONSERWACJA OBRAZÓW NAROŻNIKOWYCH - GALERIA ZDJĘĆ
ZAKOŃCZENIE PRAC NAD STROPEM RAMOWYM - GALERIA ZDJĘĆ

 ____________________________________________________________________________________________________

PUBLIKACJE SFINANSOWANE W RAMACH PROJEKTU:

 

Sąd nad arianami w Dawnym Pałacu Biskupów Krakowskich

 

Katalog zbiorów Galerii Malarstwa Polskiego i Europejskiej Sztuki Zdobniczej

 

Liczymy na to, że dzięki restauracji, konserwacji i modernizacji bezcennych obiektów dziedzictwa kulturowego, będą nas Państwo jeszcze liczniej odwiedzali.

www.mapadotacji.gov.pl

 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

 

 

UWAGA!

Muzeum Narodowe w Kielcach informuje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych, przy pomocy opracowanego i udostępnionego przez Instytucję Zarządzającą Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 narzędzia informatycznego umożliwiającego przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego.

W celu zapewnienia realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w sposób etyczny, jawny i przejrzysty, udostępniony został mechanizm umożliwiający sygnalizowanie podejrzeń wystąpienia nieprawidłowości, w tym nadużyć finansowych w projektach realizowanych w ramach programu. Mechanizm ten składa się z adresu e-mail (naduzycia.POIS@mfipr.gov.pl) oraz dedykowanego dla POIiŚ formularza internetowego e-Nieprawidłowości (www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci). Poprzez mechanizm należy zgłaszać podejrzenia nieprawidłowości, które dotyczą projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, przedstawicieli instytucji w systemie realizacji PO IiŚ 2014-2020 lub podmiotów realizujących projekty.