Galeria zdjęć

Remont Pałacu cz. 17

Trwają prace konserwatorskie nad stropem ramowym Pożar Ławry Troickiej i personifikacjami żywiołów (Ziemi, Powietrza, Wody i Ognia) w Drugim Pokoju Senatorskim. Obraz narożnikowy, przedstawiający żywioł Ognia, jest najbardziej zniszczony ze wszystkich obrazów plafonowych. Przed konserwacją eksponowane były przemalowania wykonane w 1860 roku przez Aleksandra Rycerskiego. W trakcie obecnej konserwacji przemalowania zostały usunięte i będą eksponowane relikty pierwotnej kompozycji. Na fotografii uwieczniono etap izolowania kitów przed retuszem.

Podczas demontażu stropu w Pokoju Prałatów udało się odsłonić niewielkie ślady potwierdzające, że płaszczyzna między ramami obrazów była niebieskiego koloru i dekorowana złotą wicią roślinną podkreśloną czarnym konturem. Na podstawie śladów oraz dekoracji innych elementów, występujących w pałacu, odtworzono ornament.

W konserwacji był obraz narożnikowy Woda, którego ubytki warstwy malarskiej uzupełniano wyłącznie w obrębie kitów.

W trakcie obecnej konserwacji wymieniono krosna do obrazów. Stare, z XIX wieku, były zbyt wiotkie i nie utrzymywały prawidłowego napięcia podobrazia. Zastąpiono je samonaprężającymi krosnami aluminiowymi. Centralny obraz doczekał się prac na odwrociu. Ze względu na jego duży rozmiar, nie mieścił się wraz z krosnami pomocniczymi, pracę nad nim rozpoczęto po zakończeniu konserwacji obrazów narożnikowych i rozbudowie poziomego blatu roboczego.

 

O PROJEKCIE

 

Projekt Pałac w muzeum, Muzeum w Pałacu. Ochrona, zachowanie i udostępnienie na cele publiczne zabytków ruchomych i nieruchomych o znaczeniu ogólnopolskim realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

 


Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 

fot. M. Stępnik/MNKi 

Powrót