Galeria zdjęć

Konserwacja obrazów narożnikowych

Dwa z czterech obrazów narożnikowych – Powietrze i Woda – ze stropu ramowego Pożar Ławry Troickiej
z personifikacją żywiołów (Ziemi, Powietrza, Wody i Ognia) w Drugim Pokoju Senatorskim zostały powieszone. Trwają prace konserwatorskie nad pozostałymi obrazami ze stropu. Centralny obraz
Pożar Ławry Troickiej jest dublowany na nowe płótno. 

 

O PROJEKCIE

 

Projekt Pałac w muzeum, Muzeum w Pałacu. Ochrona, zachowanie i udostępnienie na cele publiczne zabytków ruchomych i nieruchomych o znaczeniu ogólnopolskim realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

 

zestaw logotypów projektowych: kolejno flaga funduszy europejskich, polsi, logo ministerstwa kultury, flaga Unii Europejskiej

MKiDN


Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 

fot. M. Stępnik/MNKi 

Powrót