Galeria zdjęć

Zakończenie prac przy kamiennych balustradach

Zakończone zostały pracę przy kamiennych balustradach. Arkada północna i południowa loggi wschodniej posiada balustrady, które składają się z kamiennej płyty bazowej, tralek oraz blatów. Podczas prac remontowych zostały oczyszczone, ubytki uzupełnione, a powierzchnia wypolerowana.

Wykonane z wapienia zbitego ze złóż lokalnych. Czerwono-brązowy z jasnym użyleniem i ilastymi domieszkami „Zygmuntówka” oraz szarobrązowy, lekko użylony „Ołowianka”, która jest odmianą marmurów chęcińskich z rejonu Gór Świętokrzyskich. Złoże marmuru zostało odkryte w 1920 r. w kamieniołomie na górze Ołowianka.

Wapień „Zygmuntówka” to skała zwięzła zbudowana z dużych otoczaków wapieni dewońskich i barwnego spoiwa węglanowego. Jest to unikalny typ plamistych marmurów. Z wapienia Zygmuntowskiego wykonano pierwszy trzon kolumny Zygmunta III w Warszawie.

 

O PROJEKCIE

 

Projekt Pałac w muzeum, Muzeum w Pałacu. Ochrona, zachowanie i udostępnienie na cele publiczne zabytków ruchomych i nieruchomych o znaczeniu ogólnopolskim realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

 

zestaw logotypów projektowych: kolejno flaga funduszy europejskich, polsi, logo ministerstwa kultury, flaga Unii Europejskiej

MKiDN


Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

 

fot. M. Stępnik/MNKi 

Powrót