Galeria zdjęć

Kontynuacja prac przy kamiennych balustradach

Kontynuowane są prace przy kamiennych balustradach. Zakończone zostały prace konserwatorskie wapienia w loggi wschodniej. Zamontowano balustrady w loggi wschodniej po konserwacji.

 

 

O PROJEKCIE

 

Projekt Pałac w muzeum, Muzeum w Pałacu. Ochrona, zachowanie i udostępnienie na cele publiczne zabytków ruchomych i nieruchomych o znaczeniu ogólnopolskim realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

 

zestaw logotypów projektowych: kolejno flaga funduszy europejskich, polsi, logo ministerstwa kultury, flaga Unii Europejskiej

MKiDNDofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 

fot. M. Stępnik/MNKi 

Powrót