Aktualności

Konferencja naukowa: Wielość kultur: między dialogiem
a konfliktem. Nauka-kultura-polityka

12.05 , 09:30

Zwiększony napływ ludności z innych kręgów kulturowych i cywilizacyjnych do Europy jest chyba najpoważniejszym zagadnieniem, z jakim przyszło zmierzyć się współczesnym Europejczykom. Kryzys uchodźczy wywołuje skrajne reakcje: od akceptacji i chęci niesienia pomocy po ksenofobiczne, wrogie i nietolerancyjne. Jak znaleźć złoty środek? Jak sprawić, by życie obok Innych było ciekawe, bezpieczne i wzbogacające?

O wielokulturowości współcześnie i na przestrzeni wieków, o wpływie, jaki kontakt z innymi kulturami ma na nasze dziedzictwo i świadomość rozmawiać będą w najbliższy piątek, 12 maja w Muzeum Dialogu Kultur, oddziale Muzeum Narodowego w Kielcach,  uczestnicy konferencji naukowej „Wielość kultur: między dialogiem a konfliktem. Nauka-kultura-polityka”. Konferencja rozpoczyna się o godz. 9:30, a wykład inauguracyjny wygłosi  Konsul Honorowy Królestwa Niderlandów w Polsce w latach 1993-2013 Wojciech Zipser.

Zaproszeni goście naukowcy opowiedzą m.in. o skandynawskim modelu wielokulturowości, jego plusach i minusach, europejskim prawie regulującym sytuację migrantów, tożsamości narodowej Szkotów i wielokulturowości w różnych aspektach:, utrzymania bezpieczeństwa państwa, społecznym, edukacyjnym i kulturalnym. Poznamy m.in. działania polskiego państwa w sytuacji kryzysu uchodźczego, miejsce, jakie w naszym społeczeństwie zajmują przybyli do Polski Ukraińcy, dowiemy się także, jak traktowani są młodzi Turcy we współczesnej Holandii oraz jak współczesna niemiecka literatura oswaja lęk przed uchodźcami.

Nie zabraknie tematów historycznych. Wśród zaplanowanych referatów jest m.in. analiza polityki imigracyjnej Platona, wielokulturowego państwa, jakim kiedyś był Związek Radziecki, sytuacji Żydów na Lubelszczyźnie podczas okupacji czy prawnej sytuacji mniejszości kulturowych w Polsce w XX-leciu międzywojennym.

Organizatorem naukowego spotkania są: Zakład Cywilizacji Europejskiej, Instytut Polityki Międzynarodowej i Bezpieczeństwa WPAiZ Uniwersytetu Jana Kochanowskiego we współpracy z Muzeum Narodowym w Kielcach oraz Wydziałem Zarządzania i Modelowania Komputerowego Politechniki Świętokrzyskiej.

 

PROGRAM KONFERENCJI - POBIERZ

 

 

http://www.ujk.edu.pl/ MNKI pśk

Powrót