Aktualności

Europejskie Dni Dziedzictwa

Dawny Pałac Biskupów Krakowskich

 

7 września o godzinie 16, zapraszamy na spotkanie poświęcone osobie Jana Ignacego Paderewskiego, wybitnego kompozytora i pianisty, a także działacza społecznego i męża stanu.

 

 

 

Ignacy Jan Paderewski odegrał ogromną rolę w polskiej polityce po zakończeniu I wojny światowej. Jest uważany za jednego z ojców niepodległości. Wraz
z Henrykiem Sienkiewiczem organizował Komitet Pomocy Polskim Ofiarom Wojny w Vevey oraz Polski Komitet Ratunkowy w Londynie. W 1917 roku zaangażował się jako delegat w USA w prace Komitetu Narodowego Polskiego. Po powrocie do Polski 16 stycznia 1919 roku został premierem, obejmując równocześnie stanowisko ministra spraw zagranicznych. Wraz z Romanem Dmowskim reprezentował Polskę na konferencji w Paryżu zakończoną podpisaniem traktatu wersalskiego, kończącego I wojnę światową. Z końcem 1921 roku zrezygnował z czynnego udziału w życiu politycznym i wznowił swoje koncerty w USA, a także zajął się działalnością charytatywną.

 

Wydarzeniu będzie towarzyszyła prelekcja z pokazem multimedialnym oraz koncert, podczas którego zostaną wykonane utwory Paderewskiego.

Wystąpi dyrektor Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Kielcach im. Ludomira Różyckiego – Artur Jaroń oraz jego uczeń – Eryk Parchański.

 

Spotkanie poprowadzą Bożena Sabat oraz Robert Pepaś

 

O godzinie 17., odbędzie się koncert Muzyka Dawna w Pałacu. Wystąpi Marek Toporowski. W programie polskie tabulatury i kancjonały.

 

7 września, godz. 16, Dawny Pałac Biskupów Krakowskich, Plac Zamkowy 1, wstęp wolny

 

Muzeum Dialogu Kultur

 

8 września o godz. 12, zapraszamy na wykład Piłsudski–Petrula. Sojusz polsko-ukraiński 1920 roku.

 

Historia wzajemnych relacji polsko-ukraińskich jest skomplikowana. Jednym z ciekawszych jej aspektów jest współpraca na linii Piłsudski–Petrula. Sytuacja Polski oraz Ukrainy w 1919 roku była trudna. Polska musiała toczyć boje o swoje granice oraz utrzymanie niepodległości. Ukraina była pogrążona w chaosie, na jej terytorium walczyły oddziały Ukraińskiej Republiki Ludowej, monarchiści, wojska białych oraz bolszewicy. Do zawarcia sojuszu skłoniło obydwie strony zagrożenie ze strony komunistów. Umowa o współpracy została podpisana w kwietniu 1920 roku. Celem wystąpienia jest przedstawienie wcześniej wymienionych wydarzeń, polsko-ukraińskiego braterstwa broni, wreszcie tragicznego końca Ukraińskiej Republiki Ludowej wraz z podpisaniem pokoju w Rydze.

 

Spotkanie poprowadzi Wojciech Cedro.

 

O godzinie 15., będzie można zagrać w grę planszową Walka o granice 1918–1923.

 

W trakcie gry uczestnicy zabawy będą musieli wykazać się podstawowymi wiadomościami nt. kształtowania się polskich granic i związanych z tym wydarzeń, mających miejsce w kraju oraz poza jego granicami (traktaty pokojowe). Pola gry znajdują się głównie na granicy II Rzeczypospolitej, ale także w innych ważnych miejscach w Polsce i Europie.

 

8 września, godz. 12, Muzeum Dialogu Kultur, Rynek 3, wstęp wolny

 

Pałacyk Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku

 

8 wrześnie o godzinie 17, odbędzie się wykład i promocja książki Panna na Oblęgorku i na frankach Nobla autorstwa dr Agnieszki Kowalskiej-Lasek. Wydawnictwo, poświęcone jest zmarłej 50 lat temu Jadwidze Korniłowicz, córce Henryka Sienkiewicza.

 Panna na Oblęgorku

 

Jadwiga Korniłowicz to zasłużona tłumaczka literatury francuskiej i angielskiej, autorka przekładów książek, takich pisarzy jak Romain Rolland, Oskar Wilde i Joseph Conrad,  ale także uczestniczka wojny polsko-bolszewickiej. Reprezentowała pokolenie, które w swym życiowym bagażu niosło wiele trudnych doświadczeń – zabory, walka o niepodległość, II wojna światowa, powstanie warszawskie, stalinowski powojenny reżim. Doświadczyła społecznej i materialnej degradacji warstwy społecznej, z której pochodziła. Bardzo ciekawa wielowymiarowa postać, odważna i zaangażowana społecznie kobieta, która niestety na zawsze pozostała w cieniu swego ojca – Henryka Sienkiewicza.

 

8 września, godz. 17., Pałacyk Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku, Aleja Lipowa 24, wstęp wolny

 

na okładce Portret Jadwigi Sienkiewiczówny, Władysław Czachórski, 1901 r., olej na płótnie, ze zbiorów Pałacyku Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku

 

O Europejskich Dniach Dziedzictwa

 

EDDWspólna inicjatywa Rady Europy i Unii Europejskiej, mająca na celu promowanie zabytków. W projekcie uczestniczą wszystkie państwa członkowskie Rady Europy, w tym także Polska, która włączyła się do akcji w 1993 roku.

27. edycja Europejskich Dni Dziedzictwa pod hasłem przewodnim „Polski splot”. Temat wpisuje się w założenia Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 i jest okazją do skupienia uwagi nad kwestią tworzenia niepodległego Państwa Polskiego oraz procesu scalania granic po latach zaborów.

 

WIĘCEJ O EDD    INFORMATOR DO POBRANIA

 

 

 

 
 

   WIĘCEJ O EDD

 

 fot. Małgorzata Stępnik/MNKi


Powrót