Wystawy czasowe

Poza ramami. Literackie inspiracje w grafice. Adam Mickiewicz Ballady i romanse

Poza ramami. Literackie inspiracje w grafice. Adam Mickiewicz

Wystawa zorganizowana z okazji 200. rocznicy ukazania się Ballad i romansów Adama Mickiewicza. Publikacja ta, wydana w nakładzie jedynie pięciuset egzemplarzy, stała się manifestem i początkiem nowej, romantycznej epoki. Tu bowiem znalazły się dwa najważniejsze ideowo teksty – Romantyczność oraz Przemowa – w których Mickiewicz domagał się miejsca w literaturze dla pieśni gminnej, postulował oryginalność oraz narodowość sztuki, ustalał hierarchię tradycji i nakreślał drogę dla nowej literatury. Tomik, który został przyjęty z wielkim entuzjazmem, był czytany wśród młodzieży, która potrafiła deklamować ballady z pamięci. Entuzjazm młodych, żywe zainteresowanie koryfeuszy literatury to świadectwa bardzo żywej recepcji poezji Mickiewicza. Poetę nazywano w Warszawie „Walterem Scottem litewskim”, a o odczuciach po lekturze pisano: „poezje Mickiewicza uderzały nasze umysły jak piorun, przylgnęliśmy do nich całą duszą, gardząc wszystkim, co było przed nim. Trudno opisać tego wrażenia uniesienia i zapału, jakie wywarł na młode umysły”. 

Mickiewiczowskie Ballady i romanse niezmiennie pozostają dla potomnym niewyczerpanym dziedzictwem, źródłem natchnień, z którego na przestrzeni wieków korzystało wielu artystów. Do tego grona należał również zwany „Rembrantem drzeworytu” lub „Czarodziejem rylca” Stefan Mrożewski. Stworzył on cykl ilustracji do mickiewiczowskich ballad, który wydał w 1960 roku w nakładzie jedynie 30 egzemplarzy. 

Na wystawie prezentowane będą ryciny składające się na ten cykl oraz klocki drzeworytnicze, z których powstały odbitki. Każdej ilustracji towarzyszyć będzie plansza z odręcznie napisanym przez Mrożewskiego fragmentem ballady. Całość wystawy wzbogacona będzie portretem Adama Mickiewicza wykonanym przez Mrożewskiego w 1960 roku w Kalifornii. 

Biografię Mickiewicza przybliżą eksponaty związane z osobą poety – fotografie, osobiste pamiątki – m.in. cygara zapalone przez Mickiewicza i Edwarda Odyńca 5 maja 1830 roku na Wezuwiuszu, maska pośmiertna pisarza oraz pamiątki z krakowskiego pogrzebu poety – srebrne wieńce i szarfy. 

O wyjątkowości oraz znaczeniu Ballad i romansów dla polskiej literatury świadczyć będą prezentowane na wystawie ich różne wydania.

 

 

 

 

Kurator: Sylwia Zacharz
Koordynator: Paulina Bies
Czas trwania: 24 maja – 27 listopada 2022

Muzeum Lat Szkolnych Stefana Żeromskiego

 

OFERTA EDUKACYJNA

 

PATRONAT HONOROWY: 

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  

 

PATRONAT MEDIALNY: 

 TVP Kultura   PiK  RADIO EM
     

 
Fot. P. Suchanek/MNKi

Powrót