Wystawa prac Lucyny Gozdek

PRZESTRZEŃ OBECNOŚCI. ODSŁONA II

Gozdek

Prezentowane prace autorstwa Lucyny Gozdek to obiekty artystyczne z pogranicza tradycyjnego malarstwa i designu. Artystka szczególną uwagę kieruje na zagadnienie rytmu, koloru, formy i materii prac inspirowanych zmiennością, nietrwałością natury, m.in. traw czy trzcin. Jej aktywność twórcza skupia się na powielaniu, deformowaniu oraz transformowaniu natury i szklanych elementów, podlegającym podobnym lub takim samym procesom. Ślady pozostawione przez pędzel w połączeniu ze szklanymi elementami są przemyślanym przestrzennym układem, który staje się trójwymiarowym obrazem.

Kurator zewnętrzny: Lucyna Gozdek

Koordynator: dr Artur Ptak

Termin: 20 kwietnia 2023 – 21 maja 2023

Muzeum Dialogu Kultur