Kontakt

DYREKCJA                                

Dyrektor                                      
dr hab. Robert Kotowski
41 344-67-64; 344-25-59

Zastępca Dyrektora ds. Naukowych
Ilona Daria Dyktyńska
41 344-67-64; 344-25-59
d.dyktynska@mnki.pl 

Zastępca Dyrektora ds. Administracyjnych
Magdalena Klamka
41 344-67-64; 344-25-59
m.klamka@mnki.pl 

Zastępca Dyrektora ds. Oddziałów
dr Agnieszka Kowalska-Lasek
41 344-67-64; 344-25-59

Główna Księgowa

Agnieszka Sitarz
41 344-40-15 (wew. 215)
a.sitarz@mnki.pl

Dla mediów
Rzecznik prasowy
Urszula Kinder
41 344-40-15 (wew. 216)
u.kinder@mnki.eu 

Centrala: 41 344-40-15
Centrala: 41 344-40-14


poczta@mnki.pl 

pl. Zamkowy 1, 25-010 Kielce
NIP: 959 19 82 234 
Regon: 366209736


Fax:         41 344-82-61
Pałac:      41 344-23-18

SEKRETARIAT 41 344-67-64; 344-25-59

 

ZGŁASZANIE GRUP

 

Dawny Pałac Biskupów Krakowskich w Kielcach 41 344 40 15 wew. 213
Pałacyk Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku    41 303 04 26 wew. 105 lub 664 384 069
Muzeum Lat Szkolnych Stefana Żeromskiego   41 344 57 92, 41 344 40 14 wew. 250
Muzeum Dialogu Kultur 41 344 60 96 wew. 302 lub 307
Muzeum Archeologiczne w Wiślicy 730 729 200, 41 300 20 69

 

 

 

DZIAŁ KIEROWNIK TEL. WEW. E-MAIL
Dział Malarstwa i Rzeźby Joanna Kaczmarczyk 245 j.kaczmarczyk@mnki.pl 
Dział Rzemiosła Artystycznego dr Magdalena Śniegulska-Gomuła 246 m.sniegulska@mnki.pl 
Dział Rycin Małgorzata Osobińska 244 m.osobinska@mnki.eu 
BIblioteka Muzealna Bogusława Skrzypczak 41 344 60 96 w.304 b.skrzypczak@mnki.pl 
Dział Edukacji Izabela Łazarczyk 233 i.lazarczyk@mnki.pl 
Dział Historii dr Paweł Grzesik 205 p.grzesik@mnki.pl 
Dział Sztuki Współczesnej Iwona Rajkowska 251 i.rajkowska@mnki.pl 
Dział Sztuki Ludowej Anna Latos-Paryska 41 344 60 96 w.308 a.latos@mnki.pl 
Dział Archeologii Beata Polit 41 344 60 96 w.306 b.polit@mnki.eu
Dział Historii Naturalnej Paweł Król 41 344 60 96 w.312 p.krol@mnki.pl 
Dział Wydawnictw Jarosław Dobrołowicz 207 j.dobrolowicz@mnki.com.pl 
Dział Głównego Inwentaryzatora Tadeusz Adam Kosiński 218, 219 t.kosinski@mnki.pl 
Dział Głównego Konserwatora Małgorzata Misztal 41 344 60 96 w.311 m.misztal@mnki.eu
Dział Promocji Weronika Mojecka 221 w.mojecka@mnki.pl
Dział Inwestycyjny Małgorzata Rupniewska 220 m.rupniewska@mnki.pl 
Dział Księgowości Agnieszka Sitarz 215 a.sitarz@mnki.pl 
Dział Kadrowo-Płacowy Weronika Olszewska 211 w.olszewska@mnki.pl 
Dział Administracji i Organizacji Imprez Joanna Niczewska 256 j.niczewska@mnki.eu

Dział Wewnętrznej Służby Ochrony

Straż Muzealna

Arkadiusz Nartowski 212 a.nartowski@mnki.pl 
Dział Digitalizacji Stanisław Chałupczak 41 344 60 96 w.303 s.chalupczak@mnki.pl
Dział Informatyczno-Multimedialny Mariusz Lis 258 m.lis@mnki.pl 

Stanowisko ds. BHP i Ppoż
Archiwum

Teresa Truchan 214 t.truchan@mnki.pl 
Pełnomocnik ds. Inwestycji Małgorzata Rupniewska 220 m.rupniewska@mnki.pl 
Pełnomocnik ds. Jakości dr Agnieszka Kowalska-Lasek 232 a.lasek@mnki.pl 
Dział Zamówień Publicznych Joanna Ślusarczyk 200 j.slusarczyk@mnki.eu 
Radca Prawny Anna Sacharz-Czarnocka - asacharz@poczta.onet.pl 

Specjalista ds. Kontaktów Z Mediami

Urszula Kinder

216

u.kinder@mnki.eu 

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Paweł Brzozowski   iod@mnki.com.pl

 

ODDZIAŁY      
Dawny Pałac Biskupów Krakowskich Bożena Sabat 41 344 40 15 wew. 213  b.sabat@mnki.pl 
Pałacyk Henryka Sienkiewicza
w Oblęgorku
Łukasz Wojtczak 41 303 04 26
Muzeum Lat Szkolnych Stefana Żeromskiego Sylwia Zacharz 41 344 57 92 s.zacharz@mnki.pl 
Muzeum Dialogu Kultur Agnieszka Caban 41 344 60 96 wew. 307 a.caban@mnki.pl 
Muzeum Archeologiczne
w Wiślicy
Gabriela Kiełtyka-Sołtysiak 730 729 200 g.soltysiak@mnki.pl 

 


Formularz kontaktowy