Wydawnictwa

Stefan Mrożewski. Warsztat artysty. Ze zbiorów Muzeum Narodowego w Kielcach

Cena: 17,50 zł + koszty wysyłki
Autor: Joanna Mielcarska-Kaczmarczyk
Rok wydania 2010
Format 21 x 25 cm
Stron 220, fot. 145

Katalog wystawy prezentującej warsztat pracy i wybrane dzieła jednego z najwybitniejszych polskich grafików XX wieku, Stefana Mrożewskiego nazwanego „Rembrandtem drzeworytu – Czarodziejem Rylca”. Muzealna kolekcja prac Stefana Mrożewskiego obejmuje 456 eksponatów, w tym zespól 182 klocków drzeworytniczych.

W katalogu zastosowano układ chronologiczny; w cyklach ilustracyjnych, które powstawały w ciągu wielu lat – np. ilustracje do Boskiej Komedii artysta tworzył 31 lat. Jako datę wyjściową przejęto czas powstania najwcześniejszej ryciny.

W notach podano dwa wymiary: planszy i odbitki; zamieszczono także informacje dotyczące wystaw,
w których brały udział poszczególne grafiki oraz bibliografię odnoszącą się do prezentowanych eksponatów.

Opracowanie redakcyjne Emilia Zapała, Małgorzata Żarnowska-Maciągowska.

Powrót