Wydawnictwa

Raport 2012

Publikacja niedostępna
Rok wydania: 2013

Opis:
Wydawnictwo promocyjne
Format 24 x 20 cm
76 stron, 178 fotografii

Sprawozdanie z działalności Muzeum za rok 2012. Cykliczne wydawnictwo zawierające informacje i dokumentację fotograficzną wydarzeń muzealnych, wystaw, nabytków, działalności edukacyjnej, konserwatorskiej, wydawniczej, promocyjnej i inwestycyjnej działów merytorycznych i oddziałów MNKi: Pałacu Biskupów Krakowskich, Pałacyku Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku i Muzeum Lat Szkolnych Stefana Żeromskiego oraz Ekspozycji Muzealnej przy ul. Orlej 3.

Redakcja dr Robert Kotowski, Małgorzata Żarnowska-Maciągowska, Emilia Zapała, projekt graficzny Tomasz Olszewski, fotografie Paweł Suchanek, Dagmara Głodowicz-Mazurek, Krzysztof Sowiński.

Powrót