Wydawnictwa

Zygmunt Wasilewski - Stefan Żeromski. Korespondencja wzajemna (1890-1925)

Opracowanie naukowe, wstęp i przypisy – Zdzisław Jerzy Adamczyk
Rok wydania – 2019
Format – 11,5 x 20 cm
Liczba stron – 259
Liczba fotografii – 15
Publikacja niedostępna w sprzedaży

POBIERZ W WERSJI PDF

Tom przynosi wszystkie zachowane listy, jakie w latach 1890–1925 Stefan Żeromski wymienił z kolegą z kieleckiego gimnazjum, Zygmuntem Wasilewskim – publicystą, krytykiem literackim, wybitnym dziennikarzem i działaczem ruchu narodowo-demokratycznego. Opublikowane listy (10 napisanych przez Żeromskiego i 41 przez Wasilewskiego) ukazują, że chociaż dzieliły ich sympatie i poglądy polityczne, to kiedy dobro publiczne tego wymagało, byli w stanie wznieść się ponad podziały i działać wspólnie.

 

POBIERZ PDF

 

Wasilewski był zaledwie jednym z trzech kolegów szkolnych, z którymi Żeromski utrzymywał kontakty przez całe życie. Książka wydobywa go z zapomnienia, przypomina jego losy, działalność i związki z Ziemią Świętokrzyską.

Powrót