Zbiory online

List do Edwarda Łuszczkiewicza

Informacje o obiekcie:

Dział / Kategoria:Archiwalia
Typ obiektu:Rękopis
Datowanie:11.02.1925
Autor:Stefan Żeromski (1864-1925)
Miejsce powstania lub znalezienia:Warszawa
Technika:rękopis
Material:papier
Wymiary:27,2 x 21 cm
Nr inwentarzowy:MNKi/Ż/222

      Jest to jedyny znany list Stefana Żeromskiego do Edwarda Łuszczkiewicza - kolegi z kieleckiego gimnazjum. W archiwach Biblioteki Narodowej znajduje się sześć listów Łuszczkiewicza do Żeromskiego.

     Edward Łuszczkiewicz (1863-1926) był synem kieleckiego lekarza Stefana Łuszczkiewicza -  właściciela majątku Zagaje k. Jędrzejowa. Będąc uczniem kieleckiego gimnazjum mieszkał z rodzicami w obecnym pałacyku Tomasz Zielińskiego, gdzie Stefan Żeromski był częstym gościem, tak częstym, że wspomnienia, które pozostały po tych wizytach zostały wykorzystane przez pisarza na kartach Urody życia. Łuszczkiewicz był przyjacielem Żeromskiego. W „Dziennikach” można odnaleźć informacje o ich wspólnych spacerach, rozmowach, etc. Po ukończeniu edukacji gimnazjalnej Edward studiował prawo na Uniwersytecie Warszawskim. Przez kilka lat był adwokatem, następnie przeniósł się do rodzinnego majątku. Łuszczkiewicz był także spowinowacony ze Stefanem Żeromskim, zawarł bowiem związek małżeński z Marią Chelińską – cioteczną siostrą autora „Wiernej rzeki”.   Ich wnuczka – Maria Łuszczkiewicz-Jastrzębska – jest znaną warszawską plastyczką.

       W Muzeum Lat Szkolnych Stefana Żeromskiego znajduje się notes Edwarda Łuczkiewicza, podarowany pisarzowi w roku 1885. Na pierwszej stronie znajduje się wpis twórcy Popiołów: Pamiątka od mojego Kochanego Edka Łuszczkiewicza.

 

 

Bibliografia

S. Żeromski, Listy1919 – 1925, oprac. Z. J. Adamczyk, Warszawa 2010, s. 449.

 K. Zapałowa, 50 lat z Żeromskim zwierzenia kustosza, Kielce 2005, s. 110.

J. Daniel, Wierni sobie, W kręgu  szkolnych kolegów Stefana Żeromskiego, Kielce 2015, s. 175

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografia:

  1. Żeromski S., Listy 1919 – 1925, opr. Z. J. Adamczyk [w:] Żeromski S., Pisma zebrane, t. 39, pod red. Z. Golińskiego, W-wa 2010