Zbiory online

Ze wspomnień Wołynia

Informacje o obiekcie:

Dział / Oddział:Malarstwo i rzeźba
Typ obiektu:Obraz
Datowanie:1856
Autor:Józef Szermentowski (1833-1876)
Miejsce powstania lub znalezienia:Polska
Technika:akwarela
Materiał:papier
Wymiary:15,5 x 17,5 cm
Nr inwentarzowy:MNKi/M/192

Pagórkowaty krajobraz wiejski z cerkwią i chatą z okresu lata.

Na pierwszym planie wiejska droga, przebiegająca ukośnie od lewego dolnego narożnika obrazu do centrum po prawej stronie. Przy drodze zarośla, z lewej strony wiejska chałupa kryta strzechą i otoczona drewnianym, nierównym płotem. W głębi cerkiew otoczona drzewami, z trzema cebulastymi hełmami na wieżach, na prawo od niej niewielka dzwonnica i drewniany, wysoki krzyż.

Obraz malowany jest ciepłymi brązami, tonami brunatnymi, zieleniami, niebo w kolorze szaroniebieskim.

Na dole obrazu pośrodku napis autorski kursywą: „Ze wspomnień Wołynia”, w prawym dolnym narożniku sygnatura: J. Szermentowski/ 1856.

W 1856 roku Józef Szermentowski wyjechał na Wołyń, gdzie poświęcał się studiom plenerowym. Malował niewielkie szkice akwarelowe. Wybrane studia rozwijał później w kompozycjach olejnych, np. Las wołyński, [ok. 1864].