Zbiory online

Dokument wystwiony przez króla Aleksandra Jagiellończyka, potwierdzajacy wcześniejszy dokument wystawiony przez króla Jana Olbrachta, odnoszący się do dóbr Orawa

Informacje o obiekcie:

Dział / Kategoria:Historia
Typ obiektu:Dokument
Datowanie:12.02.1502
Autor:Aleksander Jagiellończyk
Miejsce powstania lub znalezienia:Polska, Kraków
Technika:rękopis
Material:pergamin, wosk, lak
Wymiary:wys. 18,5, szer. 34x3 cm
Nr inwentarzowy:MNKi/H/734

Karta pergaminu z pliką w dolnej części z otworem pośrodku z przewleczonym paskiem pergaminu z przytwierdzoną lakową pieczęciąmniejszą koronną króla Aleksnadra Jagiellończyka umieszczoną w woskowej miseczce, w centrum ukoronowana czteropolowa tarcza z Orłem i Pogonią na przemian, podtrzymywana po bokach przez dwa gryfy, w otoku napis: "S S P DOI ALEXANDRI DEI GRA REGIS POLONIE MAGNI DUCIS LITHUAE".