Zbiory online

Klymienia, Woclumeria sphaeroides (Richter, 1848)

Informacje o obiekcie:

Dział / Kategoria:Historia naturalna
Typ obiektu:Skamieniałość
Datowanie:dewon górny (famen)
Miejsce powstania lub znalezienia:Kowala (gm. Sitkówka-Nowiny, pow. kielecki)
Material:wapień
Wymiary:3x3x4 cm
Nr inwentarzowy:MNKi/P/2091

Okaz z kolekcji Jana Czarnockiego (poz. 284. II nr inw. 604), opisany w monografii: Jan Czarnocki "Klimenie Gór Świętokrzyskich", str. 39, tablica X, fig. 17.