Zbiory online

Zapinka jednodzielna z podwiniętą nóżką

Informacje o obiekcie:

Dział / Kategoria:Archeologia
Typ obiektu:Ozdoba
Datowanie:okres wpływów rzymskich, faza C (260-310 lat n.e.)
Autor:kultura przeworska
Miejsce powstania lub znalezienia:Pożdżeń, pow. Busko-Zdrój
Technika:wyciąganie drutu brązowego
Material:brąz
Wymiary:dł. 7 cm, wys. 3 cm
Nr inwentarzowy:MNKi/A/810

Zapinka posiada krótką czterozwojową sprężynkę, górną cięciwę i wąską podwiniętą nóżkę. Należy do rzadkiego wariantu zapinek z podwiniętą nóżką, wydzielonego przez Ireneusza Jakubczyka, który dokonał klasyfikacji tej grupy fibul, wyróżniając 22 warianty, w tym wariant Pożdżeń.