Zbiory online

Siekierka

Informacje o obiekcie:

Dział / Kategoria:Archeologia
Typ obiektu:Narzędzie
Datowanie:neolit (3700-2500 lat p.n.e.)
Autor:kultura amfor kulistych
Miejsce powstania lub znalezienia:Złota, pow.Sandomierz
Technika:gładzenie
Material:krzemień
Wymiary:dł. 15,7 cm, szer. ostrza 6,2 cm, szer. obucha 3,7
Nr inwentarzowy:MNKi/A/807

Okaz pochodzi z amatorskich badań wykopaliskowych Zdzisława Lenartowicza prowadzonych w Złotej w 1909 roku.