Zbiory online

Czarka

Informacje o obiekcie:

Dział / Kategoria:Archeologia
Typ obiektu:Naczynie
Datowanie:4600/4400-3600/3400 p.n.e.
Autor:kultura lubelsko-wołyńska
Miejsce powstania lub znalezienia:Sępiechów, pow. Busko Zdrój
Technika:lepienie, wypalanie
Material:glina
Wymiary:wys. 4,6 cm, śr. wylewu 4,1 cm, śr. dna 3 cm
Nr inwentarzowy:MNKi/A/402