Zbiory online

Obsyłanka garncarska

Informacje o obiekcie:

Dział / Kategoria:Sztuka ludowa
Typ obiektu:Dokument
Datowanie:1637
Autor:nieznany
Miejsce powstania lub znalezienia:Łagów
Technika:płaskorzeźba
Material:drewno
Wymiary:dł.21, szer.10 cm
Nr inwentarzowy:MNKi/E/88

Na awersie, pośrodku, duże naczynie na sponowym kręgu garncarskim, a w otoku napisy: 1637, Cecha garncarska, Sobieski Jan, czwarty napis nieczytelny; na rewersie kilka scenek przedstawiających pracę garncarzy: u dołu formowanie naczyń na kole i ich suszenie, pośrodku wypalanie naczyń przed i po szkliwieniu, u góry wyjmowanie wypalonych wyrobów z pieca oraz ich sprzedaż. Obsyłanki (obesłania, cechy) należą do przedmiotów zabytkowych, które utraciły swoją pierwotną funkcję i znaczenie. Przy ich pomocy zawiadamiano braci cechowych o posiedzeniach, towarzyszyły im także w innych okolicznościach, np. przy przekazywaniu informacji o pogrzebach i ważnych nabożeństwach kościelnych.