Zbiory online

Przęślica krężołkowa

Informacje o obiekcie:

Dział / Kategoria:Sztuka ludowa
Typ obiektu:Narzędzie
Datowanie:Pocz. XX w.
Autor:nieznany
Miejsce powstania lub znalezienia:Mąkosy Dolne
Technika:klinowa, ryt prosty
Material:drewno
Wymiary:wys.50,5, dł.75 cm
Nr inwentarzowy:MNKi/E/485

W zbiorach znajduje się interesujący zespół drewnianych przęślic używanych powszechnie do I wojny światowej. Prezentowane narzędzie należy do typu przęślic krężołkowych z przysiadką. Składa się z poziomej deski – przysiadki i pionowego drążka, na który nasadzany był krężoł. Drążek i część przysiadki zdobi ornament snycerski o motywach geometrycznych wykonany techniką klinową i prostym rytem. Przeważają układy linii prostych, formy trójkątne i prostokątne (rozmaicie ze sobą zestawione) oraz motywy słońca i rozety.

Przęślice stanowiły zwyczajowy prezent składany dziewczynie przez chłopca. Przyjęcie tego daru i używanie w codziennej pracy świadczyło o przychylności i odwzajemnianiu uczuć. Stąd dbałość ofiarodawcy o staranność wykonania i piękną snycerską dekorację.