Zbiory online

Chrystus przed tłumem

Informacje o obiekcie:

Dział / Kategoria:Ryciny
Typ obiektu:Rysunek
Datowanie:1957
Autor:Stefan Żechowski ( 1912-1984)
Technika:Węgiel , Ołówek
Material:Tektura
Wymiary:55,9 x 38,6 cm
Nr inwentarzowy:MNKi/GR/3198

Ukazany w lewym profilu Chrystus w koronie cierniowej na głowie, trzymający trzcinę. osłonięty narzuconym na ramiona płaszczem. Obok niego masywny, półnagi mężczyzna  z głową pokrytą skłębionymi włosami i brodą. Przed nimi niska kamienna balustrada, za którą widać z góry gęsty tłum ludzi. Nowotestamentowa scena uwolnienia przez tłum Barabasza, opisana  przez  Stefana Żechowskiego w jego wspomnieniach „ Na  jawie” ,w rozdziale  Chrystus i Szatan. W zbiorach Działu Rycin znajdują się dwa szkice rysunkowe tej samej sceny MNKi/GR/3821, MNKi/GR/3822.

Bibliografia                                                                                                                                                                                                                                                                            I.Rajkowska.  Stefan Żechowski (1912-1984), Katalog raisonne / Catalogue Raisonne, Muzeum Narodowe w Kielcach 2014, poz. 582.