Zbiory online

"La Pharmacie rustique"

Informacje o obiekcie:

Dział / Kategoria:Ryciny
Typ obiektu:Grafika
Datowanie:1775
Autor:Bartholomaus Hubner (1727-1795) według Gottfried Locher (1735-1795), wydawca: Christian von Mechel (1737-1817)
Miejsce powstania lub znalezienia:Bazylea
Technika:Akwaforta, Miedzioryt
Material:Papier żeberkowy
Wymiary:38,2x40 cm, 45x59 cm
Nr inwentarzowy:MNKi/GR/57

Scena przyjęcia pacjentki we wnętrzu apteki wypełnionym regałami zastawionymi butelkami i pojemnikami na lekarstwa. Siedzący przy stole otyły mężczyzna ogląda uniesiony w ręce szklany flakon wypełniony płynem. Na wprost niego siedzi kobieta w peruce na głowie,  ze  zwiniętym wachlarzem w dłoniach, ubrana w długą, rokokową  suknię.  Towarzyszy jej dwóch stojących mężczyzn w perukach, ubranych we fraki. Scenie przygląda się kobieta zajęta pracą we wnętrzu  apteki. Tekst pod ryciną dotyczy działalności leczniczej Szwajcara Michela Schuppacha ur. w 1707 r. w Biglen, kanton  Berno, cieszącego się europejską sławą z powodu wykrywania chorób na podstawie badanie uryny  pacjentów, ktorych  przyjmował  w miejscowości Langnau. Wydanie ryciny w Bernie i Paryżu odnotowała gazeta „ Journal de politique et de litterature” z 25.01.1775 r. w której zamieszczono opis przedstawienia, podano wymiary i cenę 6 liwrów. Równocześnie ze sceną przyjęcia pacjentki we wnętrza apteki, wydana została druga rycina, ukazująca z lotu ptaka całą posiadłość M. Schuppacha w Langnau, z oznaczeniem wszystkich  znajdujących się na jej terenie budowli  służących do przyjmowania chorych. Krótka wzmianka o tych samych dwóch rycinach znalazła się również w „Gazette de France”  z 13.05.1775 r.

Źródło: www.gallica.bnf.fr. (dostęp 30.05.2017)