Zbiory online

Szafa regencyjna

Informacje o obiekcie:

Dział / Kategoria:Rzemiosło artystyczne
Typ obiektu:Mebel
Datowanie:ok. 1720
Autor:Autor nieznany
Miejsce powstania lub znalezienia:Niemcy Południowe
Technika:stolarka, snycerka, intarsja, inkrustacja, politur
Materiał:modrzew, jawor, orzech, kość, macica perłowa, mosi
Wymiary:230 x 226 x 81,5 cm
Nr inwentarzowy:MNKi/R/2573

Prezentowana szafa jest wyrobem niemieckim, ale dużo wspólnego ma z szafami ubraniowymi wytwarzanymi w XVIII wieku na Śląsku, a także w warsztatach  toruńskich i elbląskich. Charakteryzowała je typowa forma dekoracji. Meble te były fornirowane, bogato intarsjowane jasnymi gatunkami drewna i inkrustowane kością słoniową barwioną na zielono oraz macicą perłową. Dzięki tym technikom na powierzchni mebli powstawały ornamenty z motywami kwiatowymi, roślinnymi, zwierzęcymi i figuralnymi. Tego typu dekoracje zdobią również omawianą szafę. Pośrodku drzwi widnieją wizerunki papug siedzących na gałęziach, a na cokołach pilasterków drzwiowych pojawiają się często stosowane figuralne przedstawienia alegoryczne - Cztery Pory Roku.  Elementy podkreślające podziały architektoniczne szafy pokryto symetrycznym jasnym ornamentem regencyjnym  z motywami wstęgowo-cęgowymi, taśmowymi i akantem.       

 

Ekspozycja stała, Dawny Palac Biskupów Krakowskich.