Plus ultra

Wanda Macedońska-Zalewska (1929–2013)
1984
olej, płótno
31,2 x 50,5 cm
sygn. i opis autorski na odwrocie: … fecit: Wanda Mace- / dońska / A.D. MCML 84…
MNKi/W/338

 

 

Wanda Macedońska-Zalewska studiowała w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie (Wydział Konserwacji, dyplom 1956).

Wystawy


Targi Interart’85 w Poznaniu;
Współczesne malarstwo polskie ze zbiorów Muzeum Narodowego w Kielcach, Muzeum Narodowe w Kielcach 1998–1999.


Bibliografia

Rajkowska I., Współczesne malarstwo polskie ze zbiorów Muzeum Narodowego w Kielcach / The Polish Contemporary Painting at the National Museum in Kielce, Kielce 2007, kat. 84, s. 188–189.

Powrót