Skarby biblioteki Sienkiewiczowskiej

Zapraszamy do Pałacyku Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku na wystawę Skarby biblioteki Sienkiewiczowskiej prezentująca najciekawsze książki będące własnością autora Trylogii.

Pisarz do swojej podkieleckiej rezydencji przywiózł ogromny księgozbiór, którego nie był w stanie pomieścić w swym gabinecie. Z relacji świadków wynika, że książkami wypełniona była również górująca nad Pałacykiem wieża. Niewiele egzemplarzy przetrwało wojny. Największe straty w czasie II wojny światowej poniósł właśnie księgozbiór. Niemcy spakowali go na ciężarówki i, oficjalnie w trosce o bezcenny zbiór, wywieźli do Kielc, gdzie spalili. Do dziś do muzeum wracają pojedyncze egzemplarze, które ze stosu uratowali przypadkowi świadkowie wandalizmu.
Ostatecznie udało się ocalić około 600 książek z biblioteki Henryka Sienkiewicza, w tym ponad pięćdziesiąt to starodruki. Najstarszym jest pierwsze wydanie dzieła Marcina Kromera De origne et rebus gestis Polonorum drukowane w 1555 roku w Bazylei.
Wyjątkowo piękne są ilustracje, jakie zawierają starodruki. Grafiki sprzed kilkuset lat, bardzo oryginalne, zadziwiające i poruszające wyobraźnię widza, są nadal aktualne. Tematyka starodruków, które pragniemy zaprezentować jest różnorodna, dotyczy historii, prawa, geografii, liturgii, filozofii oraz literatury pięknej. Są wśród nich liczne polonika.
Publikacje zaprezentowane na wystawie są niezwykłe, to dzieła zagraniczne i polskie - rękopisy, stare druki i druki rzadkie (o niewielkiej liczbie wydanych egzemplarzy). Są one bardzo cenne, bo wybraliśmy takie, które wyróżniają szczególne walory artystyczne przejawiające się w formie zewnętrznej lub w oryginalnej treści dzieła.
Podkreślenie roli książki w kształtowaniu sztuki oraz przywrócenie pamięci o niej jako przedmiocie pięknym i ekskluzywnym - to jedne z celów wystawy. Chcemy pokazać na ekspozycji książki piękne, artystyczne, współtworzone przez różnego rodzaju artystów, m.in. ilustratorów i rękodzielników. Do takich niewątpliwie należą albumy jubileuszowe Henryka Sienkiewicza, a także wybrane wydania jego książek.
Pragniemy poprzez wystawę poszerzyć wiedzę odbiorców o procesie powstawania książki i zwrócić uwagę na to, jak zdobienie utworów wpływało i wpływa na czytelnictwo.

Wystawa będzie prezentowana do 19 stycznia 2014 r.

 Zobacz galerię zdjęć z wernisażu

Sponsorzy

 

Patronat medialny
Zobacz wybrane książki, prezentowane na wystawie:

Powrót