Sienkiewicz dopełnienie

Sienkiewicz dopełnienieWystawa biograficzno-literacka na piętrze Pałacyku Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku

 

W październiku 2012 roku na piętrze Pałacyku Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku otwarto nowoczesną multimedialną wystawę biograficzno-literacką.

Nowa ekspozycja jest realizacją kilku tematów. Pierwszy dotyczy obchodów jubileuszu 25-lecia pracy literackiej, którego centralnym punktem było ofiarowanie Henrykowi Sienkiewiczowi majątku pod Kielcami. W tej części wystawy prezentujemy pokaźny zbiór dyplomów, adresów jubileuszowych, księgi z podpisami ofiarodawców Oblęgorka, cenne dary w postaci złotego pióra, spinki do krawata z antyczną monetą przedstawiającą Nerona. Usłyszeć tu można również tekst przemówienia, które autor Trylogii wygłosił, dziękując za dar.

Część ekspozycji poświęcona jest światowej sławie Sienkiewicza. Pokazujemy na niej tłumaczenia jego powieści na różne, niejednokrotnie egzotyczne języki. Wizerunek pisarza i bohaterów jego książek niejednokrotnie wykorzystywano w medalierstwie. Duży wybór medali z wykorzystaniem najnowszych technik ekspozycyjnych prezentujemy na wystawie.

Pochyliliśmy się również nad działalnością pozaliteracką Noblisty. Pisarz występował w obronie Polaków w zaborze pruskim, fundował stypendia, był zaangażowany w budowę pomników, prowadził ożywioną działalność charytatywną, wygłaszał odczyty, redagował odezwy i ulotki. Dochód z nich przeznaczał na różnorodne cele dobroczynne. Echa tych wydarzeń są oczywiście obecne na wystawie.

Teatralna scenografia została wykorzystana do przedstawienia dwóch pogrzebów Henryka Sienkiewicza, tego w Vevey, mającego miejsce w 1916 roku tuż po śmierci pisarza, i tego, który odbył się już w niepodległej Polsce w październiku 1924 roku. Uroczystości sprowadzenia zwłok wybitnego twórcy ze Szwajcarii, trwające cały tydzień, stały się wówczas ogólnonarodową manifestacją jedności. Unikatowe zdjęcia i dokumenty tworzą niepowtarzalny charakter tej części ekspozycji.

Interaktywne zwiedzanie proponujemy w części dotyczącej podróży autora W pustyni i w puszczy. Pamiątki, które przywiózł, schowane zostały za tajemnymi drzwiami w ukrytych miejscach, do których zwiedzający sam będzie musiał dotrzeć.

Twórcy scenariusza: Lidia Putowska, Agnieszka Kowalska-Lasek, Magdalena Klamka

Projekt: 55ARCHITEKCI s.c. Anna Szewczyk i Wojciech Świątek

Opracowanie graficzne: Michał Obiedziński

Wykonawca: MEBELART Adam Gołda

 

Wystawa dofinansowana ze środków:
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (etap IV) Samorządu Województwa Świętokrzyskiego ( etap I, II)