Lekcje online

Edukacja online

Tematy zajęć: Grupa wiekowa

Afrykańska podróż Henryka Sienkiewicza a powieść „W pustyni i w puszczy”

Uczestnicy lekcji poznają Henryka Sienkiewicza jako wielkiego podróżnika, dowiedzą się jak przebiegała najbardziej niebezpieczna a zarazem fascynująca wyprawa pisarza do Afryki. Zobaczą wiele ciekawych pamiątek, w tym fotografie i trofea myśliwskie. Przeczytają barwne fragmenty listów autora „W pustyni i w puszczy” na temat Czarnego Lądu i przede wszystkim dowidzą się, w jakim stopniu wyprawa przyczyniła się do powstania tej powieści.

Szkoła podstawowa
i liceum

Krzyżacy - jubileuszowa powieść Henryka Sienkiewicza

Zajęcia dotyczą genezy powstania powieści, ukończonej w roku 1900, czyli w roku jubileuszowym Henryka Sienkiewicza. Opowiemy o źródłach, z których pisarz korzystał, o tym co go inspirowało i w jaki sposób gwara podhalańska pomogła mu w odtworzeniu języka używanego przez Polaków w średniowieczu. Dużą część spotkania poświęcimy wybranym zagadnieniom historii Polski – czasom panowania króla Władysława Jagiełły, konfliktom z Zakonem Krzyżackim, bitwie pod Grunwaldem.

Szkoła podstawowa
i liceum

Quo vadis - powieść na miarę Nobla?

Lekcja poświęcona jest rzymskiej epopei Sienkiewicza, która przyniosła mu międzynarodową sławę. Niezwykle ciekawa wydaje się geneza powstania powieści, napisanej pod wpływem podróży do Wiecznego Miasta. „Quo vadis” w dużej mierze przyczyniła się do otrzymania Nagrody Nobla, którą przyznano pisarzowi „za całokształt twórczości”. Prowadzący spotkanie opowie o początkach chrześcijaństwa oraz przytoczy kilka wybranych zagadnień z kart powieści m.in. zestawi „zepsuty” świat rzymski z lepszym, opartym na moralnych zasadach świat wyznawców Chrystusa.

Szkoła podstawowa
i liceum

Henryk Sienkiewicz - laureat Literackiej Nagrody Nobla

Lekcja jest poświęcona jednemu z najważniejszych wydarzeń z życia pisarza – Literackiej Nagrodzie Nobla, którą otrzymał w 1905 roku za całokształt twórczości. Omówione zostaną okoliczności przyznania Sienkiewiczowi nagrody, wszystkie związane z tym perypetie, m.in.  podróż do Sztokholmu, uroczystość odebrania nagrody z rąk króla Szwecji. Dzięki fragmentom listów uczestnicy zajęć będą mieli okazję przekonać się, co w tym czasie pisarz przeżywał, jak płomienną i patriotyczną przemowę wygłosił wśród najznamienitszych osobistości ówczesnego świata. Nie zabraknie też informacji o fundatorze nagrody – Alfredzie Noblu i jego słynnym testamencie.

Szkoła podstawowa
i liceum

Z wizytą u Henryka Sienkiewicza

Czyli jak mieszkał Henryk Sienkiewicz, gdzie była kuchnia, pokoje dla dzieci i gości, co jadano, jakie upodobania mieli domownicy. Uczestnicy dowiedzą się o niezwykłej historii Oblęgorka, poznają codzienne życie jego mieszkańców sprzed ponad stu lat. Prezentacja multimedialna, zawierająca liczne fotografie oraz fragmenty listów i zachowanych wspomnień, pozwali przenieść się w czasie i poczuć jak gość oblęgorskiego pałacyku z dawnych lat.

Szkoła podstawowa
i liceum

 

Koszt zajęć: 50 zł.

 

Zasady rezerwacji:

Rezerwacji należy dokonać z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem przed planowanym terminem zajęć. Można to zrobić od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00–15.00.

 

Pałacyk Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku:

tel. 41 303 04 26 w. 105 lub e-mail: oblegorek@mnki.pl

 

REGULAMIN

 

FORMULARZ

 

 

REZERWACJA

 

Wypełniony formularz oraz potwierdzenie przelewu należy przesłać na adres e-mail odpowiedniego oddziału, zajęcia realizowane są za pośrednictwem platformy do wideokonferencji Microsoft Teams (prowadzone są na żywo przez edukatora i trwają ok. 45 minut).

W spotkaniu można wziąć udział za pośrednictwem dowolnego urządzenia z dostępem do Internetu.

Maksymalna liczba uczestniczących w lekcji online to 30 osób.

Obecność nauczyciela na zajęciach jest obowiązkowa.