Edukacja

Nagroda Nobla

Rodzaj zajęć: Lekcja edukacyjna

 • Grupa wiekowa
  - 10 < 12 lat
  - 13 < 15 lat
  - 16 < 18 la
  - 18 < 100 lat
 • Ilość jednoczesnych uczestników
  - 30
 • Dni tygodnia
  - wtorek
  - środa
  - czwartek
  - piątek
  - sobota
  - niedziela
 • Godziny dostępności
  - 09:00 - 09:45
  - 10:00 - 10:45
  - 11:00 - 11:45
  - 12:00 - 12:45
  - 13:00 - 13:45
  - 14:00 - 14:45
  - 15:00 - 15:45
 • Miejsce
  - Pałacyk Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku
 • Autor
  - Łukasz Wojtczak
 • Koszt
  - 4 zł/osoba; minimalna liczba uczestników – 15 osób, maksymalna – 30 osób. !Grupę należy zgłosić najpóźniej 24 godziny przed planowanym zwiedzaniem. UWAGA! Święta kościelne i państwowe: oferta nieaktywna.
 • Dane teleadresowe (telefon, e-mail) do prowadzącego
  - tel.: /+48/ 41 303 04 26 wew. 105, 664 384 069 lub e-mail: oblegorek@mnki.pl 
 • Cel 
  - poznanie okoliczności przyznania Henrykowi Sienkiewiczowi Literackiej Nagrody Nobla
  - poznanie światowego znaczenia Nagrody Nobla
  - zapoznanie się z ówczesną sytuacją polityczną i trudnościami związanymi z odbiorem nagrody przez pisarza 
  - poznanie przebiegu uroczystości noblowskich z udziałem Sienkiewicza
 • Metody i techniki pracy
  - podająca, pogadanka, prezentacja multimedialna
 • Pojęcia do wyjaśnienia w toku pracy 
  - Alfred Nobel, testament, Nagroda Nobla, filantrop, Komitet Noblowski, medal, dyplom
 • Przebieg pracy 
  - omówienie genezy ustanowienia Nagrody Nobla
  - omówienie okoliczności przyznania Henrykowi Sienkiewiczowi Literackiej Nagrody Nobla
  - odtworzenie przebiegu uroczystości wręczenia Nagród Nobla z udziałem Henryka Sienkiewicza

Powrót