Galerie zdjęć

Wystawa z okazji Roku Henryka Sienkiewicza
w Senacie

16 listopada w Senacie wystawę „Ni przez pół służyć, ni przez pół miłować nie umiem… – życie i dzieło Henryka Sienkiewicza”, przygotowaną z okazji Roku Henryka Sienkiewicza, otworzył marszałek Stanisław Karczewski.

 

foto. Michał Józefaciuk

Powrót