Misja

Gromadzić, chronić i eksponować dziedzictwo, być otwartym na współczesność, zasługiwać na zachwyt widza.

Muzeum Narodowe w Kielcach, jako nowoczesna instytucja kultury chce pokazać wartość czasów minionych i być pomostem między pokoleniami, realizując swoją misję poprzez:

  • dbałość o powierzone dziedzictwo kulturowe oraz jego stałe gromadzenie,
  • otwartość na potrzeby klientów i partnerów,
  • nowoczesność rozumianą jako: wprowadzenie systemu zarządzania jakością, zarządzania projektowego oraz narzędzi informatycznych wspomagających komunikację, relacje z klientami i realizację procesów,
  • edukację,
  • unikatowość i atrakcyjność wystaw i działań artystycznych,
  • budowanie wizerunku organizacji przyjaznej dla widza, w której warto spędzać wolny czas,
  • prowadzenie działalności naukowo- badawczej i wydawniczej,
  • pogłębianie wiedzy i ciągłe doskonalenie.