Aktualności

Otwarcie Muzeum Archeologicznego w Wiślicy

26.06 , 11:00

Zapraszamy do nowo otwartego po ponad czteroletniej modernizacji Muzeum Archeologicznego w Wiślicy.
Na turystów czeka unikatowy szlak łączący pawilon archeologiczny z pozostałościami kościółka
św. Mikołaja [?] z podziemiami kolegiaty wiślickiej, skrywającej relikty dwóch świątyń romańskich oraz jeden z najcenniejszych na świecie przykładów sztuki romańskiej – płytę orantów. Dzięki pracom modernizacyjnym wyodrębniono także miejsce dla zabytków specjalnie sprowadzonych do Wiślicy, a przede wszystkim wydobytych podczas prac archeologicznych.

Uroczyste otwarcie odbędzie się 26 czerwca, w niedzielę, o godzinie 11.

2 i 3 lipca zapraszamy na dni otwarte.    

 

Projekt Modernizacja Muzeum Archeologicznego w Wiślicy jako Oddziału Muzeum Narodowego w Kielcach
wraz z otoczeniem w celu zabezpieczenia i ochrony unikatowych obiektów dziedzictwa narodowego
 
w ramach działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury oś priorytetowa
VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko 2014–2020.

Wartość projektu: 27 847 481,02 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 85% wartości wydatków kwalifikowanych, tj. 19 112 382,55 zł

Dofinansowanie projektu ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego: 7,5% wartości wydatków kwalifikowanych, tj. 1 686 386,70 zł

Dofinansowanie projektu ze środków Województwa Świętokrzyskiego: 7,5% wartości wydatków kwalifikowanych, tj. 1 686 386,71 zł

 

Od 28 czerwca Muzeum czynne będzie w nowych godzinach, tj.

wtorek–piątek 10–18

sobota–niedziela 11–19

poniedziałek – nieczynne

Niedziela jest dniem wstępu wolnego. Zwiedzanie Muzeum odbywa się wyłącznie z przewodnikiem.

 

projekt      

 Logo Ministerstwo Kultury i Województwo Świętokrzyskie


Powrót