Dom Długosza

W 1460 roku obok kolegiaty powstaje gotycka kamienica fundacji sławnego kronikarza Jana Długosza. Jest to kamienno-ceglany gotycki budynek, piętrowy, podpiwniczony, na planie prostokąta. Obecnie jest najlepiej zachowanym Domem Długosza w Polsce i do dzisiejszego dnia spełnia swoje pierwotne funkcjonuje jako budynek mieszkalny dla księży (plebania). Z uwagi na niezmienność funkcji budynku przez ponad pół tysiąca lat, zachował się on w ponad 90 procentach w oryginalnej formie. We wnętrzu na wyróżnienie zasługują:

Sień przejazdowa z dębowym, oryginalnym stropem kasetonowym;
Oryginalne gotyckie polichromie (1462–1467) z wizerunkami Chrystusa
Zmartwychwstałego, Jana Długosza, św. Heleny jak również przedstawienie niezidentyfikowanych po dziś dzień postaci stojących w otoczeniu żołnierzy
Zdobiony strop modrzewiowy z polichromiami geometrycznymi, gotyckimi napisami (po dziś dzień nieodczytanymi) oraz herbem rodzinnym Długosza – Wieniawą
Piwnice z autentycznym układem pomieszczeń;
Gotyckie portale (niektóre polichromowane)
Kamieniarka zewnętrzna, m.in. liczne płaskorzeźbione herby Wieniawa.