Dla uczniów SP

Zajęcia edukacyjne to spotkania, w toku których odbywa się kształcenie zintegrowane. Zajęcia te prowadzone są w przestrzeniach wystawienniczych Muzeum z wykorzystaniem różnorodnych metod aktywizacji, m.in.: ćwiczeń realizowanych metodą dramy, ćwiczeń zręcznościowych, manualnych (np. mini warsztaty: plastyczne, kaligraficzne, archeologiczne, tkackie), gier, rebusów i zagadek. Zajęcia edukacyjne kierowane są do zorganizowanych grup zwiedzających i mają charakter dydaktyczno-wychowawczy.

 

Zobacz listę lekcji muzealnych

 

Warsztaty to forma edukacyjna kierowana do grup zorganizowanych oraz osób indywidualnych. Warsztaty realizowane są w zaaranżowanym pomieszczaniu-pracowni. Przeznaczone są do wykonywania pracy o charakterze wytwórczym lub usługowym, z niezbędnym specjalistycznym wyposażeniem.

 

Zobacz listę warsztatów