ZABAWY Z ARCHEOLOGIĄ

Zasady zabawy są proste:

  1. Czytamy o zabytku, poznajemy jego krótką historię.
    Pomocne będą teksty zamieszczone na stronie internetowej.
  2. Odpowiadamy na 5 pytań.
  3. Wykonujemy zaproponowaną zabawę manualną, ruchową lub zręcznościową.
  4. Podsumowujemy zdobytą wiedzę.

Archeologia fakty i mity

aktualnośćMalarstwo jaskiniowe, naskalne  to rysunki i malowidła wykonane na ścianach lub sklepieniach jaskiń, najczęściej w czasach prehistorycznych. Powstawały od okresu górnego paleolitu, datowanego od 40 tys. lat p.n.e. Większość malowideł przedstawia sceny z polowania, zwierzęta, czasem bardzo schematyczne postacie. Odpowiedz na pytania, a następnie wykonaj malowiadło naskalne.

 

WIĘCEJ

Wczesnośredniowieczne Grodzisko

grodzisko

W porośniętym łąkami starorzeczu Nidy, na wychodni jednej z kilku skałek gipsowych góruje Grodzisko. Jego kształt trójkąta z zaokrąglonymi narożami to pozostałość po wczesnośredniowiecznym grodzie. Przeczytaj jak osadę budowano, a następnie pobaw się w architekta i wykonaj wczesnośredniowieczną chatkę, która posłuży jako skarbonka na monety.

 

WIĘCEJ

Psia górka

Psia górkaPsia Górka była niegdyś bardzo ważnym miejscem sądu nad królową Jadwigą. Dziś, niewielki pagórek z historią w tle, porośnięty trawą i kwiatami. Skąd wizięła się nazwa? Przeczytaj historię sądów królewskich w Wiślicy, następnie wykorzystaj wiosenne kwiaty do ozdoby świeczki.

 

 

WIĘCEJ

 

Wiślica miasto królewskie

aktualność

Wiślica w średniowieczu stanowiła jeden z najstarszych ośrodków plemiennych oraz ważniejszą siedzibą książęcą. Lokalizacja Wiślicy początkowo obejmowała jedynie teren niewielkiej wychodni gipsowej, górującej nad rozlewiskami. Lokalizacja taka stanowiła doskonały strategiczny, naturalny punkt obronny, ułatwiający przeprawę przez bagniste tereny. Odpowiedz na pytania, a na koniec pokoloruj mapę Wiślicy.

 

WIĘCEJ

Czy z tego okna odczytano statuty wiślickie?

Statuty WiślickieKazimierz Wielki to pierwszy polski ustawodawca w pełnym tego słowa znaczeniu. Stanowione przez niego ustawy były rezultatem woli reformy obowiązującego prawa zwyczajowego. To statut, czyli ustawa królewska - osądzając zwyczaj jako dobry lub zły - decydowała, czy miał on nadal obowiązywać jako prawo.  Przeczytaj tekst dotyczący Statutów wiślickich, odpowiedz na pytania, a następnie wykonaj gotycki witraż, który stanie się ozdobą okna.

 

WIĘCEJ

 

 

Tablica fundacyjna

tablicaWśród nielicznych i mało przebadanych zabytków gotyckiej rzeźby kamiennej w Polsce ważne miejsce przypada tablicom fundacyjnym. Zamień się w średniowiecznego skrybę i spróbuj dekoracyjnie przepisać fragment łacińskiego napisu z tablicy erekcyjnej fundacji Jana Długosza w Wiślicy.

 

 

WIĘCEJ

 

 

XIII w. kościół w Wiślicy

WiślicaByła to potężna, trójnawowa świątynia z czworokątną częścią prezbiterialną i dwoma wieżami od strony zachodniej. Niestety jedyną pozostałością, która przetrwała do współczesności jest posadzka wykonana z emaliowanych płytek ceramicznych bogato zdobionych przedstawieniami rozet i fragmentarycznie zachowane mury.

Przeczytaj o zabytku, następnie pobaw się w artystę i stwórz dzieło inspirowane sztuką współczesną!

 

WIĘCEJ

Kościół św. Mikołaja

Kościół św Mikołaja w Wiślicy

Kościółek jest jedną z najwcześniejszych świątyń z tzw. serii kupieckiej. Ulokowany został bezpośrednio przy ważnym szlaku handlowym, biegnącym od Pragi aż na Ruś Kijowską.
Przeczytaj historię obiektu, a następnie rozwiąż przygotowaną krzyżówkę

 

WIĘCEJ

Hipotetyczna misa chrzecielna

misa chrzecielnaObiekt ten wzbudza wiele kontrowersji. Został zinterpretowany jako hipotetyczna misa chrzcielna (baptysterium) utożsamiane z chrztem w obrządku wschodnim przez Państwo Wiślan. Wspomina o tym wydarzeniu tzw. Legenda Panońska zawarta w Żywotach Św. Metodego opisująca moment chrystianizacji tych terenów.
Odpowiedz na pytania, a następnie znajdź i zakreśl w diagramie ukryte pojęcia związane z Wiślicą.

 

WIĘCEJ

Płyta Orantów

aktualnośćW podziemiach wiślickiej Bazyliki, skrywa się  jeden z najcenniejszych na świecie przykładów sztuki romańskiej – ornamentowana posadzka, tzw. Płyta orantów. Przeczytaj historię zabytku, następnie odpowiedz na pytania. Na koniec podejmij wyzwanie i wykonaj miniaturową płaskorzeźbę posadzi z plasteliny! Inspiracją niech będą postaci oraz motywy zwierzęce i roślinne przedstawione na Płycie.

 

WIĘCEJ

Dom Długosza

Dom DługoszaW 1460 roku obok kolegiaty powstała gotycka kamienica fundacji sławnego kronikarza Jana Długosza. Przeczytaj historię budynku, a następnie dowolną techniką plastyczną pomaluj kolorowankę.

 

WIĘCEJ