Galerie zdjęć

Modernicacja Muzeum Archeologicznego w Wiśicy

Pierwszy etap prac to badania archeologiczne niezbędne do ekspertyzy technicznej bazyliki. Następnie zaplanowano m.in. przebudowę i rozbudowę Pawilonu Archeologicznego, modernizację ekspozycji archeologicznej w podziemiach kolegiaty oraz adaptację budynku byłego posterunku energetycznego PGE dla potrzeb muzeum. 

Wniosek Modernizacja Muzeum Archeologicznego w Wiślicy jako oddział Muzeum Narodowego w Kielcach wraz z otoczeniem w celu zabezpieczenia i ochrony unikatowych obiektów dziedzictwa narodowego w ramach projektu VIII osi Priorytetowej Ochrony dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

 

 

 

Powrót