Galerie zdjęć

Modernizacja Muzeum Archeologicznego w Wiślicy - cz. 1: ekspertyzy techniczne

2018 rok - pierwszy etap prac to badania archeologiczne niezbędne do ekspertyzy technicznej bazyliki. Następnie zaplanowano m.in. przebudowę i rozbudowę Pawilonu Archeologicznego, modernizację ekspozycji archeologicznej w podziemiach kolegiaty oraz adaptację budynku byłego posterunku energetycznego PGE dla potrzeb muzeum. 

 

zestaw logotypów projektowych: kolejno flaga funduszy europejskich, polsi, logo ministerstwa kultury, flaga Unii EuropejskiejDofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Województwa Świętokrzyskiego

Projekt Modernizacja Muzeum Archeologicznego w Wiślicy jako oddział Muzeum Narodowego w Kielcach wraz z otoczeniem w celu zabezpieczenia i ochrony unikatowych obiektów dziedzictwa narodowego w ramach projektu VIII osi Priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

 

 

 

Powrót