Galerie zdjęć

Modernizacja Muzeum Archeologicznego w Wiślicy - cz. 3: prace budowlane

2 października 2019 roku przekazano plac budowy generalnemu wykonawcy i zamknięto Muzeum dla zwiedzających. 

 
Pierwsze zdjęcia to obraz dokumentacji,  model 3D wtórnie dokonanych odkryć z wykopu badanego w 2018 roku.
 
Kolejne, to sytuacje z terenu (czwarte zdjęcie dotyczy drugiego wykopu - przy portalu, gdzie fundament przykryty jest ceglaną ścianą dociskową).
 

projekt     Logo Ministerstwo Kultury i Województwo Świętokrzyskie

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Województwa Świętokrzyskiego

Projekt Modernizacja Muzeum Archeologicznego w Wiślicy jako oddział Muzeum Narodowego w Kielcach wraz z otoczeniem w celu zabezpieczenia i ochrony unikatowych obiektów dziedzictwa narodowego realizowany w ramach projektu VIII osi Priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Powrót