Galerie zdjęć

Modernizacja Muzeum Archeologicznego w Wiślicy - cz.4: początek roku 2020

Początek roku 2020: prac remontowych ciąg dalszych. Ostatnie zdjęcie przedstawia jeden z licznych zabytków odkrytych w obrębie wykopów archeologicznych. Badania prowadzone są na bieżąco.

 

projekt      Logo Ministerstwo Kultury i Województwo Świętokrzyskie

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Województwa Świętokrzyskiego

Projekt Modernizacja Muzeum Archeologicznego w Wiślicy jako oddział Muzeum Narodowego w Kielcach wraz z otoczeniem w celu zabezpieczenia i ochrony unikatowych obiektów dziedzictwa narodowego realizowany w ramach projektu VIII osi Priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Powrót