Galerie zdjęć

Modernizacja Muzeum Archeologicznego w Wiślicy - cz. 5: wyburzenie Pawilonu Archeologicznego

28 lutego 2020 roku doszło do przełomu prac i spektakularnego wyburzenia Pawilonu Archeologicznego. Po przeszło 50 latach pawilon został rozebrany po wcześniejszym odpowiednim zabezpieczeniu reliktów kościoła św. Mikołaja i kaplicy grobowej.

Prace trwają również w podziemiach pod Bazyliką, gdzie oprócz demontażu barierek wzdłuż galerii odbywają się działania konserwatorskie i zabezpieczające najcenniejsze relikty.

 

projekt    Logo Ministerstwo Kultury i Województwo Świętokrzyskie

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Województwa Świętokrzyskiego

Projekt Modernizacja Muzeum Archeologicznego w Wiślicy jako oddział Muzeum Narodowego w Kielcach wraz z otoczeniem w celu zabezpieczenia i ochrony unikatowych obiektów dziedzictwa narodowego realizowany w ramach projektu VIII osi Priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. 

Powrót