Galerie zdjęć

Modernizacja Muzeum Archeologicznego w Wiślicy - cz.6: wiosna 2020

Prace budowlane i kolejne odkrycia archeologiczne: wiosna 2020 w Wiślicy.

Pierwsze zdjęcie to widok na lico fundamentu kolegiaty wsparte murem dociskowym, wzniesionym przez Adolfa Szyszko-Bohusza w 1918 i posadowionym na fundamencie południowej części absydy najstarszego kościoła.

Drugie to obraz wygenerowany z modelu 3D, przedstawiającego fundament wieży biskupa Muskaty, posadowiony na ziemnym obiekcie wczesnośredniowiecznym (z okresu budowy pierwszego kościoła), z widokiem na lico fundamentu kolegiaty, widoczne po zdjęciu ceglanego muru dociskowego.

Kolejne to pierwszy pochówek przy Kościele św. Mikołaja i otwarty wykop przy pawilonie archeologicznym.

Dwa ostatnie zdjęcia - ujęcia pokazujące na pierwszym planie Pawilon Archeologiczny, dalej wykop wokół Bazyliki, który na koniec projektu stanie się podziemną trasą turystyczną.

 

projektLogo Ministerstwo Kultury i Województwo Świętokrzyskie

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Województwa Świętokrzyskiego

Projekt Modernizacja Muzeum Archeologicznego w Wiślicy jako oddział Muzeum Narodowego w Kielcach wraz z otoczeniem w celu zabezpieczenia i ochrony unikatowych obiektów dziedzictwa narodowego realizowany w ramach projektu VIII osi Priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Powrót