Aktualności

Wydawnictwo towarzyszące wystawie
Wydawnictwo towarzyszące wystawie
Zygmunt Wasilewski - Stefan Żeromski. Korespondencja wzajemna (1890-1925)

 

Tom przynosi wszystkie zachowane listy, jakie w latach 1890–1925 Stefan Żeromski wymienił z kolegą z kieleckiego gimnazjum, Zygmuntem Wasilewskim – publicystą, krytykiem literackim, wybitnym dziennikarzem i działaczem ruchu narodowo-demokratycznego. Opublikowane listy (10 napisanych przez Żeromskiego i 41 przez Wasilewskiego) ukazują, że chociaż dzieliły ich sympatie i poglądy polityczne, to kiedy dobro publiczne tego wymagało, byli w stanie wznieść się ponad podziały i działać wspólnie.

Wasilewski był zaledwie jednym z trzech kolegów szkolnych, z którymi Żeromski utrzymywał kontakty przez całe życie. Książka wydobywa go z zapomnienia, przypomina jego losy, działalność i związki z Ziemią Świętokrzyską.

 

Opracowanie naukowe, wstęp i przypisy – Zdzisław Jerzy Adamczyk


Powrót