Pół wieku Muzeum Lat Szkolnych Stefana Żeromskiego

W 2015 roku Muzeum Lat Szkolnych Stefana Żeromskiego, oddział Muzeum Narodowego w Kielcach obchodzi 50-lecie istnienia. Uroczyste otwarcie placówki nastąpiło 28 czerwca 1965 roku z okazji setnej rocznicy urodzin Stefana Żeromskiego.

Pięćdziesiąta rocznica jest doskonałą okazją do stworzenia ekspozycji czasowej, która ukaże historię funkcjonowania instytucji, fragmenty pierwszej wystawy, przygotowanej przez kustosz Aleksandrę Dobrowolską – założycielkę muzeum. Na wystawie będzie można zobaczyć dokumenty powołujące do życia muzeum, pierwsze scenariusze ekspozycji stałej, fotografie z otwarcia muzeum, dokumenty potwierdzające wieloletnią działalność kulturalno-artystyczną placówki, najciekawsze eksponaty – rękopisy utworów pisarza, listy do osób związanych z Kielcami, przedmioty osobiste samego Stefana Żeromskiego oraz jego bliskich. Muzeum posiada szeroką kolekcję ilustracji do utworów Stefana Żeromskiego. W jej skład wchodzą pojedyncze rysunki, cykle ilustracji, odbitki drzeworytów. Na wystawie będzie można zobaczyć prace m.in. Władysław Skoczylasa, Szymona Kobylińskiego, Antoniego Uniechowskiego, Krzysztofa Henisza, córki pisarza - Moniki Żeromskiej. Ekspozycja stanowi doskonałą sposobność do pokazania pierwszych wydań dzieł autora Syzyfowych prac, utworów z autorskim dedykacjami samego pisarza.

Wystawa eksponowana będzie w Muzeum Lat Szkolnych Stefana Żeromskiego, oddziale Muzeum Narodowego w Kielcach od 9 kwietnia do 5 września 2015 r.

 

 

Patronat honorowy

 

Patronat medialny

   

 

Sponsor
Zobacz prace, prezentowane na wystawie:

Powrót