Lekcja muzealna

Grupa może liczyć do 30 osób.
Zajęcia trwają około 1 godziny. Opłata za jedno spotkanie wynosi 4 zł od osoby.

Rezerwacji zajęć można dokonać:
telefonicznie: (41) 344 57 92
e-mailem: zeromski@mnki.pl 

Prosimy rezerwować termin najpóźniej tydzień przed planowaną wizytą.

Ważne są jedynie potwierdzone rezerwacje.
Prosimy też o wcześniejszą informację w przypadku rezygnacji.
Zajęcia realizowane są w Muzeum Lat Szkolnych Stefana Żeromskiego, ul. Jana Pawła II 5, Kielce

TEMAT ZAJĘĆ

GRUPA WIEKOWA

KONSPEKT

Dom, dzieciństwo i młodość Stefana Żeromskiego

Podczas lekcji muzealnej dzieci dowiadują się, kim był Stefan Żeromski, gdzie mieszkał i uczył się, poznają realia XIX-wiecznej szkoły, poznają pojęcia: rusyfikacja, drzewo genealogiczne, herb

 szkoła podstawowa
 kl. I-VIII

Dom, dzieciństwo i młodość Stefana Żeromskiego

Wspaniały wiek XIX – życie Stefana Żeromskiego na tle epoki

Uczestnicy zajęć, poznając najważniejsze fakty z życia pisarza, zdobędą wiedzę o Europie i świecie w dobie wielkich przemian. Podczas zajęć uczniowie dowiedzą jak zmieniały się warunki życia XIX-wiecznego społeczeństwa oraz jaki wpływ na nie wywarły powstałe wówczas wynalazki. Wspólnie zastanowimy się jak zmieniają one nasze życie oraz postaramy się stworzyć własny projekt patentu. Ułożymy także subiektywną listę 10 najważniejszych XIX-wiecznych nowinek technicznych.

szkoła podstawowa
kl. IV-VI

 

Tajemnice miejskich budowli - architektura XIX-wiecznych Kielc

Na przykładzie XIX-wiecznych Kielc uczestnicy zajęć dowiedzą się jak wyglądało wówczas miasto. Poznają jego charakterystyczne cechy, jak zabudowa, komunikacja, warunki życia mieszkańców. Prezentowane na zajęciach treści ilustrować będą wybrane przykłady kieleckiej architektury – m.in. budynek Muzeum Lat Szkolnych Stefana Żeromskiego, Pałac Biskupów Krakowskich, katedra, teatr, kamienice przy rynku. By je zobaczyć wybierzemy się na wirtualny spacer po mieście śladami Stefana Żeromskiego.

Uczniowie zaprojektują także własne miasto, uwzględniając rozmieszczenie najważniejszych jego elementów, jak rynek, ratusz, kościół, szkoła, teatr, dworzec itp.

szkoła podstawowa
kl. IV-VI
 

Wyruszmy na przygodę! Podróże ze Stefanem Żeromskim

W myśl słów „podróże kształcą” uczestnicy zajęć wybiorą się na wycieczkę śladami Stefana Żeromskiego. Wspólnie odwiedzimy miejsca, nie tylko w kraju, ale również za granicą, gdzie Żeromski mieszkał, pracował, wypoczywał – Kielce, Nałęczów, Zakopane, Raperswil, Paryż, Florencję, Warszawę. Poznamy ich zabytki oraz historię.

szkoła podstawowa
kl. IV-VI
 
"Syzyfowe prace” – powieść o elementach autobiograficznych

Zajęcia, których celem jest przybliżenie uczniom biografii Stefana Żeromskiego, poprzez porównanie czasów szkolnych pisarza z przedstawionymi w jego powieści.

 szkoła podstawowa
kl. VII-VIII
"Syzyfowe prace"-powieść o elementach autobiograficznych

Rzeczywistość kielecka a klerykowska w świetle „Syzyfowych prac”, „Dzienników”

Uczniowie czytając fragmenty utworów Żeromskiego, dobrane według podobieństwa, budują „obrazy” miejsc, osób, instytucji, sytuacji.

szkoła podstawowa
kl. VII-VIII
"Rzeczywistość kielecka a klerykowska w świetle "Syzyfowych prac" i "Dzienników"

Wątki kieleckie w twórczości Stefana Żeromskiego

Uczniowie poznają nazwy miejsc i miejscowości bliskich Stefanowi Żeromskiemu, znajdujących się na ziemi świętokrzyskiej, które stały się miejscem akcji utworów kieleckiego pisarza.

szkoła podstawowa
kl. VII-VIII
"Kielecczyna moja mała Ojczyzna"

„Ojczyzna duszy” Stefana Żeromskiego – region świętokrzyski w utworach pisarza

Stefan Żeromski  niechętnie  wprowadzał  do  swych  utworów  regiony geograficzne  i  środowiska,  z  którymi  nie  miał  okazji  zapoznać  się  osobiście. Najchętniej akcję swoich powieści umieszczał w miejscach sobie znanych. Na lekcji muzealnej uczniowie będą mieli okazję poznać te właśnie miejscowości naszego regionu, bliskie pisarzowi w latach jego dzieciństwa i młodości, które potem stały się miejscem akcji jego utworów.

 szkoła podstawowa
kl. VII-VIII
 

Świętokrzyskie – nasza mała ojczyzna

Na zajęciach uczniowie będą mogli zapoznać się z zanikającymi już obyczajami i obrzędami regionu świętokrzyskiego oraz kulturą i językiem jego mieszkańców. Będą miały także okazję zobaczyć, jak wyglądało życie codzienne dawnych mieszkańców kieleckiej wsi oraz jaki ubiór wówczas noszono. Celem spotkania jest próba ukształtowania w uczestnikach poczucia tożsamości regionalnej oraz wzmocnienie patriotyzmu.

 szkoła podstawowa