Zajęcia edukacyjne

Grupa może liczyć do 30 osób. Zajęcia trwają około 1 godziny.
Opłata za jedno spotkanie wynosi 5 zł od osoby.

Rezerwacji zajęć można dokonać:
telefonicznie: (41) 344 57 92
e-mailem: zeromski@mnki.pl 

Prosimy rezerwować termin najpóźniej tydzień przed planowaną wizytą.
Ważne są jedynie potwierdzone rezerwacje.
Prosimy o wcześniejszą informację w przypadku rezygnacji.
Zajęcia realizowane są w przestrzeniach wystawienniczych ekspozycji stałych Muzeum Lat Szkolnych Stefana Żeromskiego, Kielce, ul. Jana Pawła II 5

TEMAT LEKCJI

GRUPA WIEKOWA

KONSPEKT

Tajemnice Puszczy Jodłowej

Z czego zbudowany jest las? Kto ma w nim swój dom? Co w trawie piszczy i czy szpilki to tylko buty mamy? Podczas zajęć dzieci poznają mieszkańców lasu i panujące między nimi zależności pokarmowe, rozpoznają drzewa po ich owocach i liściach, a także usłyszą głos m.in. leśnego lekarza. Zajęciom towarzyszy prezentacja multimedialna.

 

szkoła podstawowa

kl. I-III

 

Mój ród - drzewo genealogiczne

Dzieci dowiedzą się, czym jest drzewo genealogiczne, jaki cel przyświeca tworzeniu genealogii rodziny, jakie są zasady tworzenia spisów przodków, w jaki sposób graficznie przedstawić powiązania rodzinne, dlaczego każdy z nas powinien dbać o rodzinne pamiątki – fotografie, portrety, dokumenty. Dzieci będą też mogły stworzyć drzewo genealogiczne własnej rodziny.


szkoła podstawowa

kl. I-III

Mój ród - drzewo genealogiczne

Bazgrolić, gryzmolić, czyli o trudnej sztuce kaligrafii

Zajęcia edukacyjne, podczas których uczniowie spróbują swoich sił w sztuce starannego pisania. Stalówki w obsadkach, czysta biała kartka z umieszczoną pod nią rygą i wzornikiem jako „pomocą naukową”, to warsztat pracy, z którym uczniowie będą musieli zmierzyć się.

szkoła podstawowa

kl. II-VIII

Bazgrolić, gryzmolić, czyli o trudnej sztuce kaligrafii

Szkoła moich przodków

Na zajęciach dzieci będą mogły zobaczyć jak wyglądała dawno temu szkolna sala, usiąść w drewnianych szkolnych ławkach, oprzeć dłonie na pulpicie, w którym znajdują się otwory na szklane kałamarze. Wszystko to przybliży uczniom atmosferę XIX-wiecznej szkoły. Uczniowie poznają nazwy oraz przeznaczenie przedmiotów, które dziś wyszły z użycia, jak np. dyscyplina, stalówka, obsadka. Dowiedzą się jak i za co karano uczniów w szkole oraz dlaczego noszenie mundurka to nie „obciach”. Chętni przymierzą szkolny mundur, założą na plecy drewnianą teczkę i będą mogli klęczeć na grochu.

Zajęcia te to także lekcja patriotyzmu. Uczniowie zrozumieją, że są uprzywilejowani, bo mogą się kształcić. Siedząc w drewnianych ławkach, dowiedzą się, że w przeszłości tylko nieliczni mogli się uczyć, a do szkoły trudno się było dostać i jeszcze trudniej w niej utrzymać.

szkoła podstawowa

kl. I-VIII

Szkoła moich przodków

Mali detektywi

Uczestnicy, zaopatrzeni w narzędzia umożliwiające każdemu tropicielowi zagadek rozwiązanie tajemnic i sekretów, śledzą wydarzenia z życia pisarza. Po rozwiązaniu łamigłówek, których bohaterami są postaci i przedmioty z muzeum oraz zebraniu wszystkich poszlak tworzą życiorys Żeromskiego. Swe wnioski przedstawiają w oparciu o zebrane „dowody”. Zajęcia mają na celu wyjaśnienie, czym jest biografia i w jaki sposób powstaje.

szkoła podstawowa

kl. II-VI

 Mali detektywi

Świętokrzyskie - legendarna kraina

Region świętokrzyski słynie z wielu podań i legend. Dlaczego i za co pielgrzym świętokrzyski został zmieniony w kamień, o której godzinie czarownice spotykały się na Łysicy i dlaczego symbolem Kielc jest kieł? Tego przedszkolaki dowiedzą się podczas zajęć. Uczestnicy wcielą się także w rolę pielgrzyma świętokrzyskiego, oraz przymierzą tradycyjny świętokrzyski strój - regionalną zapaskę. 

 

szkoła podstawowa

kl. I-VI

Świętokrzyskie - legendarna kraina

Twórcy niepodległej Polski

Celem zajęć jest zaprezentowanie uczniom postaci Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego, Ignacego Jana Paderewskiego oraz Stefana Żeromskiego, a także ich wkładu w budowanie niepodległego państwa polskiego. Uczestnicy zajęć poznają okoliczności odzyskania niepodległości oraz problemy na jakie natrafiło państwo polskie w pierwszych latach wolności.

szkoła podstawowa

kl. VII-VIII

 

Patriotyzm od święta i na co dzień – postawa patriotyczna ziemiaństwa w życiu codziennym

Uczestnicy zajęć, na przykładach różnych postaw patriotycznych, poznają życie codzienne XIX-wiecznego ziemiaństwa, skazanego na funkcjonowanie pod zaborami. Zapoznają się z formami wyrażania swego oddania ojczyźnie, nie tylko poprzez walkę zbrojną o odzyskanie niepodległości, lecz również poprzez świętowanie rocznic ważnych wydarzeń historycznych czy wychowanie w duchu wartości patriotycznych. Dzięki przykładowi Stefana Żeromskiego, jego wychowania w duchu miłości do ojczyzny, uczniowie dowiedzą się jak ważną rolę w kształtowaniu postaw patriotycznych odgrywało wówczas ziemiaństwo. Dodatkowym celem zajęć jest poznanie wybranych aspektów życia codziennego średniozamożnej rodziny ziemiańskiej na Kielecczyźnie w XIX wieku.

 

szkoła podstawowa

kl. VII-VIII

 

Kto czyta, ten wie, co w legendach kryje się

Region świętokrzyski słynie z wielu podań i legend. Dlaczego i za co pielgrzym świętokrzyski został zmieniony w kamień, o której godzinie czarownice spotykały się na Łysicy i jaki los miał spotkać zbója Madeja? Tego uczestnicy dowiedzą się podczas zajęć. Będą także mieli okazję przymierzyć tradycyjny świętokrzyski strój – regionalną zapaskę.

szkoła podstawowa

kl. I-VI

 

 

Językowa podróż po Kielecczyźnie

Zajęcia językowe, podczas których uczniowie, w oparciu o teksty Stefana Żeromskiego, dowiedzą się, co oznaczają zwroty takie jak, m.in.: armacyć, głębościć, pławina. Poznają także charakterystyczne cechy gwary świętokrzyskiej. 

 

szkoła podstawowa

kl. VII-VIII