Lekcja muzealna

Grupa może liczyć do 30 osób.
Zajęcia trwają około 1 godziny. Opłata za jedno spotkanie wynosi 4 zł od osoby.

Rezerwacji zajęć można dokonać:
telefonicznie: (41) 344 57 92
e-mailem: zeromski@mnki.pl 

Prosimy rezerwować termin najpóźniej tydzień przed planowaną wizytą.

Ważne są jedynie potwierdzone rezerwacje.
Prosimy też o wcześniejszą informację w przypadku rezygnacji.
Zajęcia realizowane są w Muzeum Lat Szkolnych Stefana Żeromskiego, ul. Jana Pawła II 5, Kielce

TEMAT ZAJĘĆ

GRUPA WIEKOWA

KONSPEKT

Wątki kieleckie w twórczości Stefana Żeromskiego

Uczniowie poznają nazwy miejsc, miejscowości i rzeczy bliskich Stefanowi Żeromskiemu, znajdujących się na ziemi świętokrzyskiej, które potem stały się miejscem akcji utworów kieleckiego pisarza.

Szkoły ponadgimnazjalne
 

 Wątki kieleckie

Mury te, opuściło wielu znakomitych, sławnych i znanych ludzi, ale wśród nich chyba najwięcej było pisarzy

Młodzież pozna historię budynku muzeum, w którym do lat 60. XX wieku mieściła się szkoła. Przy tej okazji licealiści poznają biografie i twórczość sławnych uczniów: Stefana Żeromskiego, Adolfa Dygasińskiego, Aleksandra Głowackiego używającego pseudonimu Bolesław Prus, oraz Gustawa Herlinga-Grudzińskiego.

Szkoły ponadgimnazjalna
 
 Mury te...

Wspaniały wiek XIX – życie Stefana Żeromskiego na tle epoki

Uczestnicy zajęć, poznając najważniejsze fakty z życia pisarza, zdobędą wiedzę o Europie i świecie w dobie wielkich przemian. Podczas zajęć uczniowie dowiedzą się jak zmieniały się warunki życia XIX-wiecznego społeczeństwa, jaki wpływ na nie wywarły powstałe wówczas wynalazki oraz jakie to znalazło odbicie w ówczesnej literaturze polskiej (B. Prus Lalka, S. Żeromski Przedwiośnie).

Szkoły ponadgimnazjalna  
Sąd nad bohaterami dzieł Stefana Żeromskiego

Uczestnicy zajęć wezmą udział w procesie sądowym, w którym przed wymiarem sprawiedliwości staną bohaterowie dzieł Stefana Żeromskiego – Cezary Baryka (Przedwiośnie), Tomasz Judym (Ludzie bezdomni), Józef Odrowąż (Wierna rzeka), Ewa Pobratyńska (Dzieje grzechu). Do rozprawy zostaną powołani spośród uczniów oskarżyciel oraz obrońca, którzy przeanalizują czyny oskarżonych. O winie zadecyduje reszta grupy, pełniąca rolę ławy przysięgłych. Dzięki takiej formie zajęć uczestnicy poznają omawiane lektury przez pryzmat ważnych decyzji życiowych podejmowanych przez głównych bohaterów dzieł Żeromskiego.

Szkoły ponadgimnazjalna  
Uniwersalne motywy w twórczości Stefana Żeromskiego

Podczas lekcji uczniowie dowiedzą się, jakie uniwersalne problemy zawarł Stefan Żeromski w swoich dziełach. Wybrane wątki wprowadzą uczestników w świat motywów i toposów. W dalszej części zajęć zastanowią się, jak w innych tekstach kultury zostały przedstawione problemy przedstawiane przez Żeromskiego. Dzięki tym działaniom uczniowie zdobędą umiejętność znajdowania podobieństw motywów przedstawianych w różnych tekstach kultury.

Szkoły ponadgimnazjalna  

Kobiety w życiu i twórczości Stefana Żeromskiego

Uczestnicy lekcji poznają sylwetki kobiet, które odegrały szczególną rolę w życiu pisarza. Dowiedzą się na jakim etapie życia oraz w jakich okolicznościach poznał je, jaki miały na niego wpływ oraz jakie ślady tych znajomości odnajdujemy w jego twórczości. Dodatkowo przybliżymy uczniom kobiece bohaterki największych dzieł Stefana Żeromskiego – Birutę (Syzyfowe prace), Joasię Podborską (Ludzie bezdomni), Ewę Pobratyńską (Dzieje grzechu), Salomeę Brynicką (Wierna rzeka) oraz Stanisławę Bozowską (Siłaczka).

Szkoły ponadgimnazjalna  

„Ojczyzna duszy” Stefana Żeromskiego – region świętokrzyski w utworach pisarza

Stefan Żeromski  niechętnie  wprowadzał  do  swych  utworów  regiony geograficzne  i  środowiska,  z  którymi  nie  miał  okazji  zapoznać  się  osobiście. Najchętniej akcję swoich powieści umieszczał w miejscach sobie znanych. Na lekcji muzealnej uczniowie będą mieli okazję poznać te właśnie miejscowości naszego regionu, bliskie pisarzowi w latach jego dzieciństwa i młodości, które potem stały się miejscem akcji jego utworów.

 Szkoły ponadgimnazjalna