Zajęcia edukacyjne

Grupa może liczyć do 30 osób. Zajęcia trwają około 1 godziny.
Opłata za jedno spotkanie wynosi 5 zł od osoby.

Rezerwacji zajęć można dokonać:
telefonicznie: (41) 344 57 92
e-mailem: zeromski@mnki.pl 

Prosimy rezerwować termin najpóźniej tydzień przed planowaną wizytą.
Ważne są jedynie potwierdzone rezerwacje.
Prosimy o wcześniejszą informację w przypadku rezygnacji.
Zajęcia realizowane są w przestrzeniach wystawienniczych ekspozycji stałych Muzeum Lat Szkolnych Stefana Żeromskiego, Kielce, ul. Jana Pawła II 5

TEMAT LEKCJI

GRUPA WIEKOWA

KONSPEKT

Twórcy niepodległej Polski

Celem zajęć jest zaprezentowanie uczniom postaci Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego, Ignacego Jana Paderewskiego oraz Stefana Żeromskiego, a także ich wkładu w budowanie niepodległego państwa polskiego. Uczestnicy zajęć poznają okoliczności odzyskania niepodległości oraz problemy na jakie natrafiło państwo polskie w pierwszych latach wolności.

Szkoły ponadgimnazjalne  

Patriotyzm od święta i na co dzień - postawa patriotyczna ziemiaństwa w życiu codziennym

Uczestnicy zajęć, na przykładach różnych postaw patriotycznych, poznają życie codzienne XIX-wiecznego ziemiaństwa, skazanego na funkcjonowanie pod zaborami. Zapoznają się z formami wyrażania swego oddania ojczyźnie, nie tylko poprzez walkę zbrojną o odzyskanie niepodległości, lecz również poprzez świętowanie rocznic ważnych wydarzeń historycznych czy wychowanie w duchu wartości patriotycznych. Dzięki przykładowi Stefana Żeromskiego, jego wychowania w duchu miłości do ojczyzny, uczniowie dowiedzą się jak ważną rolę w kształtowaniu postaw patriotycznych odgrywało wówczas ziemiaństwo. Dodatkowym celem zajęć jest poznanie wybranych aspektów życia codziennego średniozamożnej rodziny ziemiańskiej na Kielecczyźnie w XIX wieku.

 Szkoły ponadgimnazjalne  

Język mieszkańców Kielcecczyzny wczoraj i dziś

Zajęcia językowe, podczas których uczniowie, w oparciu o teksty Stefana Żeromskiego, dowiedzą się co oznaczają zwroty takie jak m.in.: armacyć, głębościć, pławina oraz poznają cechy charakterystyczne ówczesnego języka mieszkańców regionu świętokrzyskiego. Dodatkowo uczestnicy zajęć zapoznają się z najbardziej oryginalnym, współczesnym słownictwem kielczan.

 Szkoły ponadgimnazjalne