Edukacja

Dom, dzieciństwo i młodość Stefana Żeromskiego

Rodzaj zajęć: Lekcja edukacyjna

 • Grupa wiekowa
  - 9 < 13 lat
  - 13 < 16 lat
  Ilość jednoczesnych uczestników
  - 30
 • Dni tygodnia
  - poniedziałek
  - wtorek
  - środa
  - czwartek
  - piątek
 • Godziny dostępności
  - 08:00 - 09:00
  - 09:00 - 10:00
  - 10:00 - 11:00
  - 11:00 - 12:00
  - 12:00 - 13:00
  - 13:00 - 14:00
  - 14:00 - 15:00
  - 15:00 - 16:00
 • Miejsce
  - Muzeum Lat Szkolnych Stefana Żeromskiego, ul. Jana Pawła II 5
 • Autor
  - Sylwia Zacharz
 • Koszt
  - 4 zł/osoba; minimalna liczba uczestników – 15 osób, maksymalna – 30 osób. Grupę należy zgłosić najpóźniej 24 godziny przed planowanym zwiedzaniem.

         - UWAGA! Święta kościelne i państwowe: oferta nieaktywna.

 • Dane teleadresowe (telefon, e-mail) do prowadzącego
  - tel.: 41 344 57 92 (od poniedziałku do piątku, w godz. 8–16) lub e-mail: zeromski@mnki.pl 
 • Cel 
  - poznanie biografii Stefana Żeromskiego
  - poznanie nazw miejsc, z którymi związany był pisarz – Strawczyn, Ciekoty, Kielce
 • Metody i techniki pracy
  - pogadanka, wykład konwersatoryjny, dyskusja, burza mózgów
 • Pojęcia do wyjaśnienia w toku pracy 
  - herb, drzewo genealogiczne, deka, kajet, stancja, rusyfikacja
 • Przebieg pracy
  - przybliżenie biografii pisarza
  - poznanie herbów oraz drzewa genealogicznego rodu Żeromskich
  - poznanie nazw miejsc, z którymi związany był pisarz – Strawczyn, Ciekoty, Kielce
  - poznanie realiów jakie panowały w szkole, do której uczęszczał Żeromski
 • Materiały potrzebne przy realizacji programu
  - papier, długopisy  - materiały zapewnia Muzeum

Powrót